Dewis eich iaith
Cau
block image COVID-19 Nosocomiaidd COVID-19 Nosocomiaidd

I ddarganfod sut rydym yn ystyried cwynion am COVID-19 a gafwyd yn yr ysbyty.

block image Ein Canfyddiadau Ein Canfyddiadau

Y grynodeb o ganfyddiadau diweddaraf o'n achosion

block image Taflenni Ffeithiau Taflenni Ffeithiau

Taflenni ffeithiau a fydd yn eich helpu i ddeall beth y gallwn a beth na allwn ymchwilio iddo

block image Awdurdod Safonau Cwynion Awdurdod Safonau Cwynion

Gwybodaeth am yr Awdurdod Safonau Cwynion - Delio â chwynion, Adroddiadau, Hyfforddiant ac Adnoddau

block image Gwybodaeth i gynghorwyr Gwybodaeth i gynghorwyr
"Roedd y person a wnaeth ymchwilio i'm cwyn yn gymwynasgar iawn a gwnaeth wrando ar fy mhroblemau ac roeddwn yn falch gyda'r camau a gymerwyd."
Achwynydd
"Hynod o ddefnyddiol. Mae gen i ddislecsia a ni fyddai modd i mi gyflwyno cwyn fel arall."
Achwynydd
Cwyn ar lafar
"Gwnaf byth anghofio'r profiad hwn ... rwy'n hynod ddiolchgar."
Achwynydd
"Gwnaethoch fy helpu i gael ymdeimlad o degwch, a oedd yn caniatáu i mi deimlo'n fwy gwerthfawr fel tenant."
Achwynydd
"Diolch am gyflawni mor brydlon!"
Achwynydd
"Rydych chi'n wasanaeth pwysig iawn i bobl sydd â chwestiynau sydd angen eu hateb. Diolch."
Achwynydd