Dewis eich iaith
Cau

Crëwyd yr Awdurdod Safonau Cwynion (CSA) o dan y Ddeddf Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) 2019.

Nod yr ASC yw ysgogi gwelliant mewn gwasanaeth cyhoeddus.

Tasg yr ASC yw gweithio gyda Chyrff Cyhoeddus sydd o fewn ein hawdurdodaeth i:

  • Gefnogi delio a chwynion yn effeithiol
  • Casglu a chyhoeddi data
  • Cyflwyno pecynnau hyfforddi pwrpasol