Dewis eich iaith
Cau

Polisi Iaith Gymraeg

Gellir dod o hyd i’n Polisi Iaith Gymraeg isod. Mae’r polisi yn esbonio pa ddyletswyddau rydym yn rhwym wrthym, sut byddwn yn hybu’r Gymraeg a sut byddwn yn monitro ac adrodd ar ein perfformiad.

Polisi Iaith Gymraeg

Mae’r polisi yn esbonio ein trefniadau o ran deilio â chwynion ynglŷn â sut yr ydym yn cydymffurfio â Safonau’r Gymraeg. Gellir dod o hyd gwybodaeth bellach yma.

Safonau’r Gymraeg

Rydym wedi ymrwymo i gydymffurfio â Safonau’r Gymraeg (‘y Safonau’), fel y’u hamlinellwyd gan Lywodraeth Cymru dan Adran 44 Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011.

Safonau’r Gymraeg

Adroddiad Blynyddol Safonau’r Gymraeg

Rydym yn adrodd yn flynyddol ar ein perfformiad o dan y Safonau: