Dewis eich iaith
Cau

Hysbysiad Preifatrwydd – Ymgeiswyr am Swyddi

Cawsom wobr Cyflogwr Chwarae Teg lefel arian.

Rydym ni’n gyflogwr Hyderus o ran Anabledd. Rydym yn cymryd rhan yn y cynllun hwn i’n helpu i gynnwys mwy o bobl anabl yn ein gweithlu ac ymysg ein hymgeiswyr am swyddi

Mae gennym statws Cyflogwr Ymwybyddiaeth o Awtistiaeth. Mae 100% o’n staff  wedi cwblhau hyfforddiant Ymwybyddiaeth Awtistiaeth.

Rydym yn gweithio â Mis Hanes Pobl Dduon i hyrwyddo cyfleoedd recriwtio ymysg cymunedau amrywiol.

Rydym wedi llofnodi Adduned Menopos yn y Gweithle.

 

 

Swyddi gyda ni

Rydym yn recriwtio ar hyn o bryd ar gyfer y swyddi gwag canlynol: