Dewis eich iaith
Cau

Crynodebau o’n canfyddiadau

Ein Canfyddiadau – ar ôl Ebrill 2021

Coflyfr yr Ombwdsmon – cyn Ebrill 2021

Llyfr Achosion y Cod Ymddygiad– cyn Ebrill 2021

Coflyfr Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

Adroddiadau ar ein gwaith achos ac ymchwiliadau ‘ar ei liwt ein hun’

Adroddiadau Diddordeb Cyhoeddus

Adroddiadau Thematig

Adroddiadau ‘Ar Ei Liwt Ei Hun’

Ymgynghoriadau

Ein hymgynghoriadau ni

Ein hymatebion i ymgynghoriadau allanol

Ein canllawiau

Canllawiau i ddarparwyr gwasanaeth

Ein taflenni ffeithiau

Taflenni Ffeithiau

Ein adroddiadau a chynlluniau corfforaethol

Adroddiadau a Chyfrifon Blynyddol

Cynlluniau Strategol

Ein ymchwil a chyflwyniadau

Ymchwil ac Arolygon

Ein Pwerau Newydd – Cyflwyniad PowerPoint

Data Agored am ein cwynion

Data Agored