Dewis eich iaith
Cau
Canlyniadau Ymchwiliadau Diweddar
Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/ gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl): Pobl
Dyddiad yr Adroddiad

27/12/2023

Pwnc

Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/ gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl)

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202307466

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Pobl

Gweld Adroddiad
Iechyd: Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Dyddiad yr Adroddiad

18/12/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202307340

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Gweld Adroddiad
Tai: Cymdeithas Tai Hafod
Dyddiad yr Adroddiad

08/12/2023

Pwnc

Tai

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202307218

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cymdeithas Tai Hafod

Gweld Adroddiad
Iechyd: Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Dyddiad yr Adroddiad

14/12/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202307091

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Gweld Adroddiad
Ffyrdd a Thrafnidiaeth: Cyngor Caerdydd
Dyddiad yr Adroddiad

20/12/2023

Pwnc

Ffyrdd a Thrafnidiaeth

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202307073

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Caerdydd

Gweld Adroddiad
Iechyd: Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Dyddiad yr Adroddiad

05/12/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202307064

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Gweld Adroddiad
Rheoli ystâd yn yr awyr agored (gan gynnwys gwrychoedd ac ati): Cartrefi Conwy
Dyddiad yr Adroddiad

13/12/2023

Pwnc

Rheoli ystâd yn yr awyr agored (gan gynnwys gwrychoedd ac ati)

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202307005

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cartrefi Conwy

Gweld Adroddiad
Iechyd: Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Dyddiad yr Adroddiad

14/12/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202306999

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Gweld Adroddiad
Eraill: Cyngor Abertawe
Dyddiad yr Adroddiad

18/12/2023

Pwnc

Eraill

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202306787

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Abertawe

Gweld Adroddiad
Iechyd: Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

15/12/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202306696

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Iechyd: Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Dyddiad yr Adroddiad

11/12/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202306660

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Gweld Adroddiad
Gwasanaethau i Bobl hŷn: Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
Dyddiad yr Adroddiad

14/12/2023

Pwnc

Gwasanaethau i Bobl hŷn

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202306570

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Gweld Adroddiad
Iechyd: Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd lechyd Addysgu Powys
Dyddiad yr Adroddiad

18/12/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202306529

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd lechyd Addysgu Powys

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty: Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

20/12/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202306386

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Gwasanaethau Cymdeithasol Plant: Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
Dyddiad yr Adroddiad

14/12/2023

Pwnc

Gwasanaethau Cymdeithasol Plant

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202306365

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

Gweld Adroddiad
Gostyngiad yn y Dreth Gyngor: Cyngor Sir Ynys Môn
Dyddiad yr Adroddiad

11/12/2023

Pwnc

Gostyngiad yn y Dreth Gyngor

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202306228

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Sir Ynys Môn

Gweld Adroddiad
Materion rhestr glaf: Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro
Dyddiad yr Adroddiad

05/12/2023

Pwnc

Materion rhestr glaf

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202306140

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty: Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro
Dyddiad yr Adroddiad

20/12/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202306095

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Gweld Adroddiad
Iechyd: Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro
Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202306068

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

Gweld Adroddiad
Hawliau ac amodau tenantiaeth: Cyngor Sir Powys
Dyddiad yr Adroddiad

06/12/2023

Pwnc

Hawliau ac amodau tenantiaeth

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202306048

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Sir Powys

Gweld Adroddiad
Tai: Cyngor Caerdydd
Dyddiad yr Adroddiad

07/12/2023

Pwnc

Tai

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202306025

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Caerdydd

Gweld Adroddiad
Casgliad ysbwriel. Gwaredu gwastraff ac ailgylchu: Cyngor Caerdydd
Dyddiad yr Adroddiad

14/12/2023

Pwnc

Casgliad ysbwriel. Gwaredu gwastraff ac ailgylchu

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202305997

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Caerdydd

Gweld Adroddiad
Gweithdrefnau apwyntiad (gan gynnwys cleifion allanol): Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Dyddiad yr Adroddiad

06/12/2023

Pwnc

Gweithdrefnau apwyntiad (gan gynnwys cleifion allanol)

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202305977

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty: Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

14/12/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202305924

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty: Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Dyddiad yr Adroddiad

12/12/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202305226

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty: Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Dyddiad yr Adroddiad

14/12/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202304915

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Deintydd: Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

22/12/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Deintydd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202304888

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty: Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

08/12/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202304350

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Eraill: Cyngor Bro Morgannwg
Dyddiad yr Adroddiad

07/12/2023

Pwnc

Eraill

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202303482

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Bro Morgannwg

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu: Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

15/12/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu

Canlyniad

Ni Chadarnhawyd

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202301680

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn heb ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu: Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

18/12/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202301221

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Gwasanaethau Ambiwlans: Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru
Dyddiad yr Adroddiad

15/12/2023

Pwnc

Gwasanaethau Ambiwlans

Canlyniad

Ni Chadarnhawyd

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202300872

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn heb ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Gwasanaethau Ambiwlans: Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty: Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
Dyddiad yr Adroddiad

14/12/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202206257

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty: Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

13/12/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202206245

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty: Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

04/12/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202205940

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty: Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

08/12/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202205918

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu: Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Dyddiad yr Adroddiad

18/12/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu

Canlyniad

Ni Chadarnhawyd

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202202443

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn heb ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty: Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
Dyddiad yr Adroddiad

14/12/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202202202

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty: Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

06/12/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Ni Chadarnhawyd

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202202201

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn heb ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Gwasanaethau Ambiwlans: Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru
Dyddiad yr Adroddiad

06/12/2023

Pwnc

Gwasanaethau Ambiwlans

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202201285

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

Gweld Adroddiad
Eraill: Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Dyddiad yr Adroddiad

04/12/2023

Pwnc

Eraill

Canlyniad

Ni Chadarnhawyd

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202200759

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn heb ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty: Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro
Dyddiad yr Adroddiad

12/12/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Ni Chadarnhawyd

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202108560

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn heb ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Gweld Adroddiad
Iechyd Meddwl Oedolion: Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

13/12/2023

Pwnc

Iechyd Meddwl Oedolion

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202106571

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Eraill: Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
Dyddiad yr Adroddiad

07/12/2023

Pwnc

Eraill

Canlyniad

Ni Chadarnhawyd

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202106539

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn heb ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty: Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

05/12/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202101683

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty: Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
Dyddiad yr Adroddiad

22/12/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202006154

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Gweld Adroddiad
Rheoli ystâd yn yr awyr agored (gan gynnwys gwrychoedd ac ati): Tai Cymunedol Bron Afon
Dyddiad yr Adroddiad

01/12/2023

Pwnc

Rheoli ystâd yn yr awyr agored (gan gynnwys gwrychoedd ac ati)

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202306883

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Tai Cymunedol Bron Afon

Gweld Adroddiad
Cynllunio a Rheoli Adeiladu: Cyngor Caerdydd
Dyddiad yr Adroddiad

01/12/2023

Pwnc

Cynllunio a Rheoli Adeiladu

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202306440

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Caerdydd

Gweld Adroddiad
Gwasanaethau Cymdeithasol Plant: Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
Dyddiad yr Adroddiad

14/11/2023

Pwnc

Gwasanaethau Cymdeithasol Plant

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202306410

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Gweld Adroddiad
Iechyd: Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

15/11/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202306392

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Iechyd: Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro
Dyddiad yr Adroddiad

29/11/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202306341

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

Gweld Adroddiad
Eraill amrywiol: Cyngor Caerdydd
Dyddiad yr Adroddiad

21/11/2023

Pwnc

Eraill amrywiol

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202306293

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Caerdydd

Gweld Adroddiad
Ymdrin â chwynion: Llywodraeth Cymru
Dyddiad yr Adroddiad

01/12/2023

Pwnc

Ymdrin â chwynion

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202306274

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Llywodraeth Cymru

Gweld Adroddiad
Iechyd: Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

24/11/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202306260

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Iechyd: Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Dyddiad yr Adroddiad

21/11/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202306259

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Gweld Adroddiad
Tai: Cyngor Bro Morgannwg
Dyddiad yr Adroddiad

30/11/2023

Pwnc

Tai

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202306249

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Bro Morgannwg

Gweld Adroddiad
Y dreth cyngor: Cyngor Sir Ynys Môn
Dyddiad yr Adroddiad

29/11/2023

Pwnc

Y dreth cyngor

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202306198

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Sir Ynys Môn

Gweld Adroddiad
Gwasanaethau Cymdeithasol Plant: Cyngor Bro Morgannwg
Dyddiad yr Adroddiad

30/11/2023

Pwnc

Gwasanaethau Cymdeithasol Plant

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202306167

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Bro Morgannwg

Gweld Adroddiad
Iechyd: Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Dyddiad yr Adroddiad

01/12/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202306038

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Gweld Adroddiad
Eraill amrywiol: Cyngor Caerdydd
Dyddiad yr Adroddiad

13/11/2023

Pwnc

Eraill amrywiol

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202305928

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Caerdydd

Gweld Adroddiad
Tai: Cyngor Abertawe
Dyddiad yr Adroddiad

30/11/2023

Pwnc

Tai

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202305890

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Abertawe

Gweld Adroddiad
Iechyd: Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

01/11/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202305872

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Rheoli ystâd yn yr awyr agored (gan gynnwys gwrychoedd ac ati): Bro Myrddin Housing Association
Dyddiad yr Adroddiad

09/11/2023

Pwnc

Rheoli ystâd yn yr awyr agored (gan gynnwys gwrychoedd ac ati)

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202305707

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bro Myrddin Housing Association

Gweld Adroddiad
Gwasanaethau Cymdeithasol Oedolyn: Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen
Dyddiad yr Adroddiad

10/11/2023

Pwnc

Gwasanaethau Cymdeithasol Oedolyn

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202305573

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

Gweld Adroddiad
Iechyd: Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

10/11/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202305488

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Iechyd: Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Dyddiad yr Adroddiad

03/11/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202305415

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty: Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

02/11/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202305295

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Iechyd: Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru
Dyddiad yr Adroddiad

21/11/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202305196

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

Gweld Adroddiad
Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/ gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl): Cyngor Sir Penfro
Dyddiad yr Adroddiad

01/11/2023

Pwnc

Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/ gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl)

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202305161

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Sir Penfro

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty: Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Dyddiad yr Adroddiad

23/11/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202305135

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Gweld Adroddiad
Iechyd: Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Dyddiad yr Adroddiad

13/11/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202305121

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty: Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Dyddiad yr Adroddiad

15/11/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202305119

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Eraill: Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
Dyddiad yr Adroddiad

21/11/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Eraill

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202304862

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Gweld Adroddiad
Eraill: Cyngor Sir Fynwy
Dyddiad yr Adroddiad

21/11/2023

Pwnc

Eraill

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202304749

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Sir Fynwy

Gweld Adroddiad
Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/ gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl): Cyngor Caerdydd
Dyddiad yr Adroddiad

14/11/2023

Pwnc

Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/ gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl)

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202304693

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Caerdydd

Gweld Adroddiad
Eraill Amrywiol: Cyngor Tref Bwcle
Dyddiad yr Adroddiad

01/11/2023

Pwnc

Eraill Amrywiol

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202304690

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Tref Bwcle

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty: Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

07/11/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202304642

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Iechyd Meddwl Oedolion: Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

15/11/2023

Pwnc

Iechyd Meddwl Oedolion

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202304539

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Gwasanaethau Ambiwlans: Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru
Dyddiad yr Adroddiad

24/11/2023

Pwnc

Gwasanaethau Ambiwlans

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202304534

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

Gweld Adroddiad
Ymdriniaeth â chais cynllunio (methiant i hysbysu'r rhai a effeithir): Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Dyddiad yr Adroddiad

27/11/2023

Pwnc

Ymdriniaeth â chais cynllunio (methiant i hysbysu'r rhai a effeithir)

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202304519

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Gweld Adroddiad
Gwasanaethau i Bobl ag anabledd: Cyngor Sir Caerfyrddin
Dyddiad yr Adroddiad

02/11/2023

Pwnc

Gwasanaethau i Bobl ag anabledd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202304392

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Sir Caerfyrddin

Gweld Adroddiad
Cynllunio a Rheoli Adeiladu: Cyngor Sir Ceredigion
Dyddiad yr Adroddiad

17/11/2023

Pwnc

Cynllunio a Rheoli Adeiladu

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202304164

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Sir Ceredigion

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty: Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
Dyddiad yr Adroddiad

23/11/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202303378

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Gweld Adroddiad
Materion rhestr glaf: Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

08/11/2023

Pwnc

Materion rhestr glaf

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202302825

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty: Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro
Dyddiad yr Adroddiad

21/11/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Ni Chadarnhawyd

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202301378

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn heb ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty: Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Dyddiad yr Adroddiad

08/11/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202208731

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty: Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

27/11/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Ni Chadarnhawyd

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202208258

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn heb ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty: Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

03/11/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202206889

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Iechyd Meddwl Oedolion: Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro
Dyddiad yr Adroddiad

13/11/2023

Pwnc

Iechyd Meddwl Oedolion

Canlyniad

Ni Chadarnhawyd

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202206138

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn heb ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Gweld Adroddiad
Materion rhestr glaf: Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

09/11/2023

Pwnc

Materion rhestr glaf

Canlyniad

Ni Chadarnhawyd

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202205528

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn heb ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty: Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

13/11/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202204827

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Gwasanaethau i oedolion Agored i Niwed (ee gydag anawsterau dysgu. neu â materion iechyd meddwl): Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

16/11/2023

Pwnc

Gwasanaethau i oedolion Agored i Niwed (ee gydag anawsterau dysgu. neu â materion iechyd meddwl)

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202204812

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Gwasanaethau i oedolion Agored i Niwed (ee gydag anawsterau dysgu. neu â materion iechyd meddwl): Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Dyddiad yr Adroddiad

07/11/2023

Pwnc

Gwasanaethau i oedolion Agored i Niwed (ee gydag anawsterau dysgu. neu â materion iechyd meddwl)

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202203842

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Deintydd: Practis Deintyddol yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Dyddiad yr Adroddiad

08/11/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Deintydd

Canlyniad

Ni Chadarnhawyd

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202203641

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn heb ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Practis Deintyddol yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty: Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Dyddiad yr Adroddiad

01/11/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202202266

Math o Adroddiad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty: Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
Dyddiad yr Adroddiad

20/11/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202201380

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Gweld Adroddiad
Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc: Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

16/11/2023

Pwnc

Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202201283

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Eraill: Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Dyddiad yr Adroddiad

30/11/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Eraill

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202200883

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty: Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

03/11/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202200708

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty: Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

08/11/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Ni Chadarnhawyd

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202108667

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn heb ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Iechyd: Bwrdd Iechyd Addysgu Powys
Dyddiad yr Adroddiad

03/11/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202107125

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty: Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

23/11/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202107101

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Iechyd Meddwl Oedolion: Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

02/11/2023

Pwnc

Iechyd Meddwl Oedolion

Canlyniad

Ni Chadarnhawyd

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202106464

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn heb ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Maethu. Plant sy'n Derbyn Gofal. A Gorchmynion Gwarcheidiaeth Arbennig: Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful
Dyddiad yr Adroddiad

09/11/2023

Pwnc

Maethu. Plant sy'n Derbyn Gofal. A Gorchmynion Gwarcheidiaeth Arbennig

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202106412

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty: Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Dyddiad yr Adroddiad

01/11/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202103036

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty: Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Dyddiad yr Adroddiad

01/11/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202102804

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Gweld Adroddiad
Iechyd: Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

19/10/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202305735

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Yr Amgylchedd ac Iechyd yr Amgylchedd: Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
Dyddiad yr Adroddiad

31/10/2023

Pwnc

Yr Amgylchedd ac Iechyd yr Amgylchedd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202305628

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Gweld Adroddiad
Tai: Cyngor Sir Ynys Môn
Dyddiad yr Adroddiad

10/10/2023

Pwnc

Tai

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202305513

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Sir Ynys Môn

Gweld Adroddiad
Tai: Cyngor Bro Morgannwg
Dyddiad yr Adroddiad

27/10/2023

Pwnc

Tai

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202305452

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Bro Morgannwg

Gweld Adroddiad
Tai: Cymdeithas Tai Hafod
Dyddiad yr Adroddiad

13/10/2023

Pwnc

Tai

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202305286

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cymdeithas Tai Hafod

Gweld Adroddiad
Iechyd: Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru
Dyddiad yr Adroddiad

19/10/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202305260

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

Gweld Adroddiad
Iechyd: Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Dyddiad yr Adroddiad

31/10/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202305252

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Gweld Adroddiad
Iechyd: Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Dyddiad yr Adroddiad

27/10/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202305189

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Gweld Adroddiad
Casgliad ysbwriel. Gwaredu gwastraff ac ailgylchu: Cyngor Gwynedd
Dyddiad yr Adroddiad

24/10/2023

Pwnc

Casgliad ysbwriel. Gwaredu gwastraff ac ailgylchu

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202305188

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Gwynedd

Gweld Adroddiad
Glanhau/Cyfleusterau cyhoeddus/strydoedd ac ati: Cyngor Caerdydd
Dyddiad yr Adroddiad

20/10/2023

Pwnc

Glanhau/Cyfleusterau cyhoeddus/strydoedd ac ati

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202305162

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Caerdydd

Gweld Adroddiad
Tai: Cyngor Abertawe
Dyddiad yr Adroddiad

20/10/2023

Pwnc

Tai

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202305160

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Abertawe

Gweld Adroddiad
Iechyd: Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

31/10/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202305057

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Iechyd: Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Dyddiad yr Adroddiad

24/10/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202305011

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Gweld Adroddiad
Tai: Cymdeithas Tai Hafod
Dyddiad yr Adroddiad

18/10/2023

Pwnc

Tai

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202304927

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cymdeithas Tai Hafod

Gweld Adroddiad
Eraill: Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
Dyddiad yr Adroddiad

18/10/2023

Pwnc

Eraill

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202304840

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

Gweld Adroddiad
Iechyd: Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Dyddiad yr Adroddiad

02/10/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202304694

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Gweld Adroddiad
Tai: Valleys To Coast Housing
Dyddiad yr Adroddiad

12/10/2023

Pwnc

Tai

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202304650

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Valleys To Coast Housing

Gweld Adroddiad
Iechyd: Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

31/10/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202304464

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Iechyd Meddwl Oedolion: Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Dyddiad yr Adroddiad

23/10/2023

Pwnc

Iechyd Meddwl Oedolion

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202304415

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Gweld Adroddiad
Gwasanaethau Cymdeithasol Oedolyn: Cyngor Sir y Fflint
Dyddiad yr Adroddiad

10/10/2023

Pwnc

Gwasanaethau Cymdeithasol Oedolyn

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202304385

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Sir y Fflint

Gweld Adroddiad
Cynllunio a Rheoli Adeiladu: Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
Dyddiad yr Adroddiad

17/10/2023

Pwnc

Cynllunio a Rheoli Adeiladu

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202304335

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Gweld Adroddiad
Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/ gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl): Cyngor Sir Penfro
Dyddiad yr Adroddiad

23/10/2023

Pwnc

Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/ gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl)

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202304238

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Sir Penfro

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty: Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

31/10/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202304228

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty: Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Darparwr Annibynnol y GIG: Practis Deintyddol Darparwr Annibynnol y GIG
Dyddiad yr Adroddiad

17/10/2023

Pwnc

Darparwr Annibynnol y GIG

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202304109

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Practis Deintyddol Darparwr Annibynnol y GIG

Gweld Adroddiad
Rheoli Coed /GCC/ Gwrych uchel: Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
Dyddiad yr Adroddiad

02/10/2023

Pwnc

Rheoli Coed /GCC/ Gwrych uchel

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202303834

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

Gweld Adroddiad
Eraill amrywiol: Cyngor Sir Ynys Môn
Dyddiad yr Adroddiad

20/10/2023

Pwnc

Eraill amrywiol

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202303715

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Sir Ynys Môn

Gweld Adroddiad
Eraill amrywiol: Cyngor Caerdydd
Pwnc

Eraill amrywiol

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202303707

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Caerdydd

Gweld Adroddiad
Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/ gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl): Cyngor Sir Ynys Môn
Dyddiad yr Adroddiad

16/10/2023

Pwnc

Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/ gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl)

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202303668

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Sir Ynys Môn

Gweld Adroddiad
Gwasanaethau i oedolion Agored i Niwed (ee gydag anawsterau dysgu. neu â materion iechyd meddwl): Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Dyddiad yr Adroddiad

02/10/2023

Pwnc

Gwasanaethau i oedolion Agored i Niwed (ee gydag anawsterau dysgu. neu â materion iechyd meddwl)

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202303562

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Gweld Adroddiad
Iechyd: Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

10/10/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202303507

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty: Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
Dyddiad yr Adroddiad

20/10/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202303232

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Gweld Adroddiad
Dadgofrestriad: Meddygfa Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Dyddiad yr Adroddiad

24/10/2023

Pwnc

Dadgofrestriad

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202302782

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Meddygfa Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty: Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro
Dyddiad yr Adroddiad

03/10/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Setliad Gwirfoddol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202302433

Math o Adroddiad

Setliad Gwirfoddol

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty: Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Dyddiad yr Adroddiad

12/10/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202300044

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty: Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

23/10/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202207903

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty: Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

23/10/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Ni Chadarnhawyd

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202207640

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Nosocomiaidd (Fframwaith): Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Dyddiad yr Adroddiad

25/10/2023

Pwnc

Nosocomiaidd (Fframwaith)

Canlyniad

Setliad Gwirfoddol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202207305

Math o Adroddiad

Setliad Gwirfoddol

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty: Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

17/10/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202207028

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty: Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Dyddiad yr Adroddiad

11/10/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202206868

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty: Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

30/10/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202204937

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty: Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro
Dyddiad yr Adroddiad

11/10/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Ni Chadarnhawyd

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202203368

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty: Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

30/10/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202202853

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty: Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
Dyddiad yr Adroddiad

19/10/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202201195

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty: Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

06/10/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202200834

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Gweithdrefnau apwyntiad (gan gynnwys cleifion allanol): Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Dyddiad yr Adroddiad

02/10/2023

Pwnc

Gweithdrefnau apwyntiad (gan gynnwys cleifion allanol)

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202200764

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty: Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Dyddiad yr Adroddiad

09/10/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202108476

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty: Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

12/10/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202108296

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty: Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

31/10/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202107035

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty: Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
Dyddiad yr Adroddiad

09/10/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202106994

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Gweld Adroddiad
Ni Chadarnhawyd: Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
Dyddiad yr Adroddiad

24/10/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Ni Chadarnhawyd

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202106645

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty: Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
Dyddiad yr Adroddiad

12/10/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202106392

Math o Adroddiad

Adroddiad budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu: Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg 
Dyddiad yr Adroddiad

11/10/2013

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202106284

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Gweld Adroddiad
Cartrefi gofal: Cartref Gofal
Dyddiad yr Adroddiad

30/10/2023

Pwnc

Cartrefi gofal

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202106081

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Cartref Gofal

Gweld Adroddiad
Gwasanaethau i Bobl hŷn: Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
Dyddiad yr Adroddiad

31/10/2023

Pwnc

Gwasanaethau i Bobl hŷn

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202105707

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Gweld Adroddiad
Eraill: Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

30/10/2023

Pwnc

Eraill

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202104878

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty: Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

19/10/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202004800

Math o Adroddiad

Adroddiad budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Hyrwyddo cydraddoldeb a pharch: Cyngor Sir Powys/Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog
Dyddiad yr Adroddiad

20/11/2023

Pwnc

COD - Hyrwyddo cydraddoldeb a pharch

Canlyniad

COD

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202201455/20220249

Math o Adroddiad

COD - Cyfeiriwyd at Bwyllgor Safonau

Corff Perthnasol

Cyngor Sir Powys/Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Gweld Adroddiad
test - Hyrwyddo cydraddoldeb a pharch: Cyngor Cymuned Mwmbwls
Dyddiad yr Adroddiad

10/10/2023

Pwnc

COD - Hyrwyddo cydraddoldeb a pharch

Canlyniad

COD

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202203558

Math o Adroddiad

COD - Cyfeiriwyd at Banel Dyfarnu Cymru

Corff Perthnasol

Cyngor Cymuned Mwmbwls

Gweld Adroddiad
Hyrwyddo cydraddoldeb a pharch: Cyngor Tref Bwcle
Dyddiad yr Adroddiad

29/09/2023

Pwnc

COD - Hyrwyddo cydraddoldeb a pharch

Canlyniad

COD

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202105656

Math o Adroddiad

COD - Cyfeiriwyd at Bwyllgor Safonau

Corff Perthnasol

Cyngor Tref Bwcle

Gweld Adroddiad
Hyrwyddo cydraddoldeb a pharch: Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
Dyddiad yr Adroddiad

18/12/2023

Pwnc

COD - Hyrwyddo cydraddoldeb a pharch

Canlyniad

COD

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202200187

Math o Adroddiad

COD - Dim Angen Gweithredu

Corff Perthnasol

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Gweld Adroddiad
Hyrwyddo cydraddoldeb a pharch: Cyngor Sir Fynwy
Dyddiad yr Adroddiad

20/10/2023

Pwnc

COD - Hyrwyddo cydraddoldeb a pharch

Canlyniad

COD

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202201568

Math o Adroddiad

COD - Dim Angen Gweithredu

Corff Perthnasol

Cyngor Sir Fynwy

Gweld Adroddiad
Hyrwyddo cydraddoldeb a pharch: Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
Dyddiad yr Adroddiad

28/09/2023

Pwnc

COD - Hyrwyddo cydraddoldeb a pharch

Canlyniad

COD

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202204477

Math o Adroddiad

COD - Dim Angen Gweithredu

Corff Perthnasol

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Gweld Adroddiad
Datgelu a Chofrestr Buddiannau: Cyngor Tref Ffestiniog
Dyddiad yr Adroddiad

13/09/2023

Pwnc

COD - Datgelu a Chofrestru Buddiannau

Canlyniad

COD

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202201791

Math o Adroddiad

COD - Dim Angen Gweithredu

Corff Perthnasol

Cyngor Tref Ffestiniog

Gweld Adroddiad
Datgelu a Chofrestr Buddiannau: Cyngor Tref Ffestiniog
Dyddiad yr Adroddiad

13/09/2023

Pwnc

COD - Datgelu a Chofrestru Buddiannau

Canlyniad

COD

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202201793

Math o Adroddiad

COD - Dim Angen Gweithredu

Corff Perthnasol

Cyngor Tref Ffestiniog

Gweld Adroddiad
Dyletswydd i gynnal y gyfraith : Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Dyddiad yr Adroddiad

07/09/2023

Pwnc

COD - Dyletswydd i gynnal y gyfraith

Canlyniad

COD

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202205954

Math o Adroddiad

COD - Dim Angen Gweithredu

Corff Perthnasol

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Gweld Adroddiad
Hyrwyddo cydraddoldeb a pharch:Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Dyddiad yr Adroddiad

24/08/2023

Pwnc

COD - Hyrwyddo cydraddoldeb a pharch

Canlyniad

COD

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202204616

Math o Adroddiad

COD - Dim Angen Gweithredu

Corff Perthnasol

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Gweld Adroddiad
Datgelu a chofrestru buddiannau: Cyngor Cymuned Llanhiledd ac Abertyleri
Dyddiad yr Adroddiad

16/08/2023

Pwnc

COD - Datgelu a Chofrestru Buddiannau

Canlyniad

COD

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202005463

Math o Adroddiad

COD - Dim Angen Gweithredu

Corff Perthnasol

Cyngor Cymuned Llanhiledd ac Abertyleri

Gweld Adroddiad
Datgelu a chofrestru buddiannau: Cyngor Cymuned Llanhiledd ac Abertyleri
Dyddiad yr Adroddiad

16/08/2023

Pwnc

COD - Datgelu a Chofrestru Buddiannau

Canlyniad

COD

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202102478

Math o Adroddiad

COD - Dim Angen Gweithredu

Corff Perthnasol

Cyngor Cymuned Llanhiledd ac Abertyleri

Gweld Adroddiad
Hyrwyddo cydraddoldeb a pharch: Cyngor Sir y Fflint
Dyddiad yr Adroddiad

09/08/2023

Pwnc

COD - Hyrwyddo cydraddoldeb a pharch

Canlyniad

COD

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202201136

Math o Adroddiad

COD - Dim Angen Gweithredu

Corff Perthnasol

Cyngor Sir y Fflint

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu : Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

19/09/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202202905

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

07/09/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Ni Chadarnhawyd

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202202020

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn heb ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

21/09/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202201857

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Gweithdrefnau derbyn/rhyddhau a throsglwyddo : Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
Dyddiad yr Adroddiad

05/09/2023

Pwnc

Gweithdrefnau derbyn/rhyddhau a throsglwyddo

Canlyniad

Setliadau gwirfoddol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202201652

Math o Adroddiad

Setliadau gwirfoddol

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

25/09/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202200804

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu : Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

21/09/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202200785

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
Dyddiad yr Adroddiad

15/09/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202200424

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
Dyddiad yr Adroddiad

27/09/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Ni Chadarnhawyd

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202200222

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn heb ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

11/09/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202106094

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

05/09/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202301299

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
Dyddiad yr Adroddiad

15/09/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202301132

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Gweld Adroddiad
Triniaeth glinigol y tu allan i'r ysbyty; Fferyllfa : Fferyllfa yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Dyddiad yr Adroddiad

08/09/2023

Pwnc

Triniaeth glinigol y tu allan i'r ysbyty; Fferyllfa

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202301034

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Fferyllfa yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Gweld Adroddiad
Budd-daliadau Eraill : Cyngor Dinas Casnewydd
Dyddiad yr Adroddiad

20/09/2023

Pwnc

Budd-daliadau Eraill

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202300604

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Dinas Casnewydd

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
Dyddiad yr Adroddiad

01/09/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Ni Chadarnhawyd

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202300236

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn heb ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu : Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Dyddiad yr Adroddiad

18/09/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu

Canlyniad

Ni Chadarnhawyd

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202207982

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn heb ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Gweld Adroddiad
Trafnidiaeth Ysgol : Cyngor Sir Ddinbych
Dyddiad yr Adroddiad

01/09/2023

Pwnc

Trafnidiaeth Ysgol

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202206944

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Sir Ddinbych

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu : Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

28/09/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202203921

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

28/09/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202203873

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

07/09/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202203673

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

07/09/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202203617

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu : Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

12/09/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu

Canlyniad

Ni Chadarnhawyd

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202203360

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn heb ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

07/09/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Ni Chadarnhawyd

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202203156

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn heb ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Addysg anghenion arbennig (AAA) : Cyngor Bro Morgannwg
Dyddiad yr Adroddiad

29/09/2023

Pwnc

Addysg anghenion arbennig (AAA)

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202302793

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Bro Morgannwg

Gweld Adroddiad
Tai : Cyngor Sir Ynys Môn
Dyddiad yr Adroddiad

05/09/2023

Pwnc

Tai

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202302701

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Sir Ynys Môn

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

13/09/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202302683

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Diogelu : Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Dyddiad yr Adroddiad

15/09/2023

Pwnc

Diogelu

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202302604

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Gweld Adroddiad
Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Dyddiad yr Adroddiad

08/09/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202302523

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Gweld Adroddiad
Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/ gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl) : Cymdeithas Tai Unedig Cymru
Dyddiad yr Adroddiad

01/09/2023

Pwnc

Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/ gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl)

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202302422

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cymdeithas Tai Unedig Cymru

Gweld Adroddiad
Cynllunio a Rheoli Adeiladu : Cyngor Bro Morgannwg
Dyddiad yr Adroddiad

21/09/2023

Pwnc

Cynllunio a Rheoli Adeiladu

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202302115

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Bro Morgannwg

Gweld Adroddiad
Tai : Cyngor Dinas Casnewydd
Dyddiad yr Adroddiad

15/09/2023

Pwnc

Tai

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202302069

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Dinas Casnewydd

Gweld Adroddiad
Tai : Cyngor Caerdydd
Dyddiad yr Adroddiad

01/09/2023

Pwnc

Tai

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202301907

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Caerdydd

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Dyddiad yr Adroddiad

07/09/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202301550

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Gweld Adroddiad
Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

11/09/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202304064

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu : Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

07/09/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202304005

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Addysg : Cyngor Sir y Fflint
Dyddiad yr Adroddiad

06/09/2023

Pwnc

Addysg

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202303860

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Sir y Fflint

Gweld Adroddiad
Eraill Amrywiol : Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
Dyddiad yr Adroddiad

05/09/2023

Pwnc

Eraill Amrywiol

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202303840

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

Gweld Adroddiad
Cynnal a chadw ffyrdd/ adeiladu ffyrdd : Cyngor Caerdydd
Dyddiad yr Adroddiad

14/09/2023

Pwnc

Cynnal a chadw ffyrdd/ adeiladu ffyrdd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202303833

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Caerdydd

Gweld Adroddiad
Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

20/09/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202303667

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Cyllid a Threthiant : Cyngor Bro Morgannwg
Dyddiad yr Adroddiad

11/09/2023

Pwnc

Cyllid a Threthiant

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202303535

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Bro Morgannwg

Gweld Adroddiad
Gweinyddu Budd-daliadau : Cyngor Sir Ynys Môn
Dyddiad yr Adroddiad

04/09/2023

Pwnc

Gweinyddu Budd-daliadau

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202303449

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Sir Ynys Môn

Gweld Adroddiad
Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

13/09/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202303431

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Dyddiad yr Adroddiad

21/09/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202303402

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Gweld Adroddiad
Gwasanaethau Cymdeithasol Oedolyn : Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
Dyddiad yr Adroddiad

07/09/2023

Pwnc

Gwasanaethau Cymdeithasol Oedolyn

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202303219

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Gweld Adroddiad
Eraill : Cyngor Dinas Casnewydd
Dyddiad yr Adroddiad

07/09/2023

Pwnc

Eraill

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202303182

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Dinas Casnewydd

Gweld Adroddiad
Yr Amgylchedd ac Iechyd yr Amgylchedd : Cymdeithas Tai Hafod
Dyddiad yr Adroddiad

06/09/2023

Pwnc

Yr Amgylchedd ac Iechyd yr Amgylchedd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202303141

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cymdeithas Tai Hafod

Gweld Adroddiad
Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/ gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl) : Cymdeithas Tai Hafod
Dyddiad yr Adroddiad

13/09/2023

Pwnc

Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/ gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl)

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202303082

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cymdeithas Tai Hafod

Gweld Adroddiad
Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

20/09/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202304886

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Iechyd : Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Dyddiad yr Adroddiad

18/09/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202304647

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Gweld Adroddiad
Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/ gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl) : Cyngor Caerdydd
Dyddiad yr Adroddiad

25/09/2023

Pwnc

Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/ gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl)

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202304588

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Caerdydd

Gweld Adroddiad
Tai : Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
Dyddiad yr Adroddiad

25/09/2023

Pwnc

Tai

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202304567

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Gweld Adroddiad
Iechyd : Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Dyddiad yr Adroddiad

21/09/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202304551

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Gweld Adroddiad
Eraill : Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
Dyddiad yr Adroddiad

25/09/2023

Pwnc

Eraill

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202304521

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Gweld Adroddiad
Iechyd : Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Dyddiad yr Adroddiad

18/09/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202304484

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Gweld Adroddiad
Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

20/09/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202304362

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Gwasanaethau Cymdeithasol Plant : Cyngor Sir Caerfyrddin
Dyddiad yr Adroddiad

26/09/2023

Pwnc

Gwasanaethau Cymdeithasol Plant

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202304330

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Sir Caerfyrddin

Gweld Adroddiad
Iechyd Meddwl Oedolion : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

29/09/2023

Pwnc

Iechyd Meddwl Oedolion

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202304325

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Dyddiad yr Adroddiad

27/09/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202304285

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Gweld Adroddiad
Tai : Cyngor Caerdydd
Dyddiad yr Adroddiad

21/09/2023

Pwnc

Tai

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202304104

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Caerdydd

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Dyddiad yr Adroddiad

03/08/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202106924

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
Dyddiad yr Adroddiad

10/08/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Ni Chadarnhawyd

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202106889

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn heb ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
Dyddiad yr Adroddiad

08/08/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202105026

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

04/08/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Setliadau gwirfoddol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202104995

Math o Adroddiad

Setliadau gwirfoddol

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Nosocomiaidd (Cwyn GIW) : Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
Dyddiad yr Adroddiad

21/08/2023

Pwnc

Nosocomiaidd (Cwyn GIW)

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202104936

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu : Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

03/08/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202104143Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y g?yn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Anfoesgarwch/ ymddygiad anystyriol/ agwedd staff : Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro
Dyddiad yr Adroddiad

04/08/2023

Pwnc

Anfoesgarwch/ ymddygiad anystyriol/ agwedd staff

Canlyniad

Setliadau gwirfoddol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202104045

Math o Adroddiad

Setliadau gwirfoddol

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Dyddiad yr Adroddiad

18/08/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202101889

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Dyddiad yr Adroddiad

30/08/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202003536

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Eraill : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

31/08/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Eraill

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202205543

Math o Adroddiad

Adroddiad budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

29/08/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Ni Chadarnhawyd

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202202992

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn heb ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

29/08/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202202972

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

24/08/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202202251

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

08/08/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202201905

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro
Dyddiad yr Adroddiad

31/08/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Ni Chadarnhawyd

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202201796

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn heb ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu : Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

31/08/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu

Canlyniad

Ni Chadarnhawyd

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202201675

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn heb ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

31/08/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Ni Chadarnhawyd

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202201544

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn heb ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Dyddiad yr Adroddiad

07/08/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Ni Chadarnhawyd

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202200506

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn heb ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro
Dyddiad yr Adroddiad

30/08/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Setliadau gwirfoddol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202107990

Math o Adroddiad

Setliadau gwirfoddol

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro
Dyddiad yr Adroddiad

04/08/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Setliadau gwirfoddol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202107807

Math o Adroddiad

Setliadau gwirfoddol

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Gweld Adroddiad
Iechyd : Bwrdd Iechyd Addysgu Powys
Dyddiad yr Adroddiad

10/08/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202107758

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

31/08/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202107105

Math o Adroddiad

Adroddiad budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

16/08/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202107049

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Gwasanaethau Cymdeithasol Plant : Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
Dyddiad yr Adroddiad

14/08/2023

Pwnc

Gwasanaethau Cymdeithasol Plant

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202302987

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

Gweld Adroddiad
Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Dyddiad yr Adroddiad

08/08/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202302942

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Gweld Adroddiad
Tai : Cyngor Sir Penfro
Dyddiad yr Adroddiad

14/08/2023

Pwnc

Tai

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202302920

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Sir Penfro

Gweld Adroddiad
Iechyd : Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
Dyddiad yr Adroddiad

17/08/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202302903

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Dyddiad yr Adroddiad

01/08/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202302876

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Gweld Adroddiad
Eraill : Cyngor Sir Caerfyrddin
Dyddiad yr Adroddiad

01/08/2023

Pwnc

Eraill

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202302865

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Sir Caerfyrddin

Gweld Adroddiad
Materion rhestr glaf : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

16/08/2023

Pwnc

Materion rhestr glaf

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202302813

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro
Dyddiad yr Adroddiad

02/08/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202302795

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Gweld Adroddiad
Gwasanaethau Cymdeithasol Oedolyn : Cyngor Sir Ceredigion
Dyddiad yr Adroddiad

02/08/2023

Pwnc

Gwasanaethau Cymdeithasol Oedolyn

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202302711

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Sir Ceredigion

Gweld Adroddiad
Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

08/08/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202302710

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu : Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd lechyd Addysgu Powys
Dyddiad yr Adroddiad

14/08/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202302190

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd lechyd Addysgu Powys

Gweld Adroddiad
Gwasanaethau Cymdeithasol Oedolyn : Cyngor Sir y Fflint
Dyddiad yr Adroddiad

31/08/2023

Pwnc

Gwasanaethau Cymdeithasol Oedolyn

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202302021

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Sir y Fflint

Gweld Adroddiad
Eraill : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

02/08/2023

Pwnc

Eraill

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202300966

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

04/08/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202208527

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro
Dyddiad yr Adroddiad

21/08/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Ni Chadarnhawyd

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202206628

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn heb ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
Dyddiad yr Adroddiad

24/08/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202303590

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Gweld Adroddiad
Meddyginiaeth > Dosbarthu presgripsiynau : Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro
Dyddiad yr Adroddiad

30/08/2023

Pwnc

Meddyginiaeth > Dosbarthu presgripsiynau

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202303543

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

Gweld Adroddiad
Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/ gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl) : Cyngor Sir Caerfyrddin
Dyddiad yr Adroddiad

22/08/2023

Pwnc

Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/ gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl)

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202303510

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Sir Caerfyrddin

Gweld Adroddiad
Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

23/08/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202303344

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

22/08/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202303325

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

30/08/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202303257

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Tai : Cymdeithas Tai Hafod
Dyddiad yr Adroddiad

07/08/2023

Pwnc

Tai

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202303221

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cymdeithas Tai Hafod

Gweld Adroddiad
Rheoli Ystad o Dan Do : Cyngor Sir Powys
Dyddiad yr Adroddiad

14/08/2023

Pwnc

Rheoli Ystad o Dan Do

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202303175

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Sir Powys

Gweld Adroddiad
Gwasanaethau i oedolion Agored i Niwed (ee gydag anawsterau dysgu. neu â materion iechyd meddwl) : Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Dyddiad yr Adroddiad

14/08/2023

Pwnc

Gwasanaethau i oedolion Agored i Niwed (ee gydag anawsterau dysgu. neu â materion iechyd meddwl)

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202303100

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Gweld Adroddiad
Yr Amgylchedd ac Iechyd yr Amgylchedd : Cyngor Bro Morgannwg
Dyddiad yr Adroddiad

14/08/2023

Pwnc

Yr Amgylchedd ac Iechyd yr Amgylchedd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202303092

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Bro Morgannwg

Gweld Adroddiad
Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/ gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl) : Trivallis
Dyddiad yr Adroddiad

14/08/2023

Pwnc

Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/ gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl)

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202303088

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Trivallis

Gweld Adroddiad
Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

03/08/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202303079

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Gweithdrefnau apwyntiad (gan gynnwys cleifion allanol) : Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Dyddiad yr Adroddiad

24/08/2023

Pwnc

Gweithdrefnau apwyntiad (gan gynnwys cleifion allanol)

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202303012

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Gweld Adroddiad
Ymdriniaeth â chais cynllunio (methiant i hysbysu'r rhai a effeithir) : Cyngor Sir Caerfyrddin
Dyddiad yr Adroddiad

10/08/2023

Pwnc

Ymdriniaeth â chais cynllunio (methiant i hysbysu'r rhai a effeithir)

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202303005

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Sir Caerfyrddin

Gweld Adroddiad
Iechyd : Practis Deintyddol yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Dyddiad yr Adroddiad

17/08/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202303004

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Practis Deintyddol yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Gweld Adroddiad
Dyletswydd i gynnal y gyfraith: Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Dyddiad yr Adroddiad

07/09/2023

Pwnc

COD - Dyletswydd i gynnal y gyfraith

Canlyniad

COD

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202205954

Math o Adroddiad

COD - Dim Angen Gweithredu

Corff Perthnasol

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

30/06/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202107242

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
Dyddiad yr Adroddiad

30/06/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202106765

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Gweld Adroddiad
Materion cynllunio arall : Cyngor Sir Ddinbych
Dyddiad yr Adroddiad

30/06/2023

Pwnc

Materion cynllunio arall

Canlyniad

Ni Chadarnhawyd

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202106611

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn heb ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Cyngor Sir Ddinbych

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu : Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Dyddiad yr Adroddiad

01/06/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu

Canlyniad

Ni Chadarnhawyd

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202106480

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn heb ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

28/06/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Setliadau gwirfoddol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202106130

Math o Adroddiad

Setliadau gwirfoddol

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
Dyddiad yr Adroddiad

20/06/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202106064

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Gweld Adroddiad
Ceisiadau. Dyraniadau. Trosglwyddo a chyfnewidiadau : Cyngor Gwynedd
Dyddiad yr Adroddiad

21/06/2023

Pwnc

Ceisiadau. Dyraniadau. Trosglwyddo a chyfnewidiadau

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202105731

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Cyngor Gwynedd

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu : Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Dyddiad yr Adroddiad

22/06/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu

Canlyniad

Ni Chadarnhawyd

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202105165

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn heb ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro
Dyddiad yr Adroddiad

23/06/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202104958

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Gweld Adroddiad
Cartrefi gofal : Cartref Gofal
Dyddiad yr Adroddiad

06/06/2023

Pwnc

Cartrefi gofal

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202104529

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Cartref Gofal

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Dyddiad yr Adroddiad

14/06/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202104390

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Dyddiad yr Adroddiad

21/06/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202101266

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

01/06/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202101144

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Iechyd : Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

15/06/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Ni Chadarnhawyd

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202202860

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn heb ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre
Dyddiad yr Adroddiad

23/06/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Ni Chadarnhawyd

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202202661

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn heb ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

09/06/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202202008

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu : Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

01/06/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202201840

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

13/06/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202201639

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

09/06/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Ni Chadarnhawyd

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202201366

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn heb ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu : Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro
Dyddiad yr Adroddiad

20/06/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu

Canlyniad

Ni Chadarnhawyd

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202201246

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn heb ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Eraill : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

15/06/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Eraill

Canlyniad

Ni Chadarnhawyd

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202200909

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn heb ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Dyddiad yr Adroddiad

14/06/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202200690

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

22/06/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202200624

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : rwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Dyddiad yr Adroddiad

02/06/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Ni Chadarnhawyd

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202200593

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn heb ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu : Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Dyddiad yr Adroddiad

16/06/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202200545

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Deintydd : Practis Deintyddol yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

26/06/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Deintydd

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202200104

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Practis Deintyddol yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

22/06/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202108384

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Eraill : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

30/06/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Eraill

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202107480

Math o Adroddiad

Cwynodd Mr G am y gofal a’r driniaeth a roddwyd iddo gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. Edrychodd yr ymchwiliad ar ei bryderon fod gormod o oedi cyn cynnal llawdriniaeth arno i dynnu canser y prostad, ac nad oedd therapi hormonau a roddwyd ym mis Mai 2021 yn briodol yn glinigol. Canfu’r Ombwdsmon fod oedi annerbyniol wedi bod cyn cynnal llawdriniaeth prostadectomi ar Mr G. Roedd methiant hefyd i drafod y 3 phrif ddull o drin/monitro a oedd ar gael bryd hynny ynghyd â’r risgiau a’r manteision. O ganlyniad, gwrthodwyd y cyfle i Mr G wneud penderfyniad llawn ar sail gwybodaeth ynghylch a ddylid cydsynio i radiotherapi a’r therapi hormonau sy’n dod gyda hynny. Cafodd y gŵyn hon ei chadarnhau. O ran yr ail gŵyn, canfu’r Ombwdsmon, er ei bod yn rhesymol cynnig therapi hormonau, nad oedd yn briodol rhoi dos 6 mis i Mr G yn hytrach na dos misol llai. Roedd hyn yn amddifadu Mr G o gyfle i leihau difrifoldeb a hyd y sgil-effeithiau a brofodd o therapi hormonau. Cafodd y gŵyn hon ei chadarnhau hefyd. Argymhellodd yr Ombwdsmon y dylai’r Bwrdd Iechyd ymddiheuro i Mr G am y methiannau a nodwyd a gwneud taliad o £750 iddo am yr anghyfiawnder a gododd o ragnodi dos 6 mis o therapi hormonau yn amhriodol. Argymhellodd yr Ombwdsmon hefyd y dylai’r Bwrdd Iechyd adolygu ei weithdrefnau i sicrhau bod risgiau opsiynau triniaethau yn cael eu harchwilio’n briodol drwy drafod gyda’r cleifion. Cytunodd y Bwrdd Iechyd i roi’r argymhellion ar waith.

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Cyllid a Threthiant : Cyngor Bro Morgannwg
Dyddiad yr Adroddiad

02/06/2023

Pwnc

Cyllid a Threthiant

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202300463

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Bro Morgannwg

Gweld Adroddiad
Gweithdrefnau apwyntiad (gan gynnwys cleifion allanol) : Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro
Dyddiad yr Adroddiad

06/06/2023

Pwnc

Gweithdrefnau apwyntiad (gan gynnwys cleifion allanol)

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202300457

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

26/06/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202300272

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Gwasanaethau Cymdeithasol Oedolyn : Cyngor Castell-nedd Port Talbot
Dyddiad yr Adroddiad

28/06/2023

Pwnc

Gwasanaethau Cymdeithasol Oedolyn

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202300265

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Castell-nedd Port Talbot

Gweld Adroddiad
Gwasanaethau Ambiwlans : Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru
Dyddiad yr Adroddiad

13/06/2023

Pwnc

Gwasanaethau Ambiwlans

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202300258

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro
Dyddiad yr Adroddiad

02/06/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202300112

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

02/06/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202300111

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/ gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl) : Cyngor Caerdydd
Dyddiad yr Adroddiad

02/06/2023

Pwnc

Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/ gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl)

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202300060

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Caerdydd

Gweld Adroddiad
Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro
Dyddiad yr Adroddiad

09/06/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202208531

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

15/06/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202208427

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Materion rhestr glaf : Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro
Dyddiad yr Adroddiad

02/06/2023

Pwnc

Materion rhestr glaf

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202208013

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu : Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd lechyd Addysgu Powys
Dyddiad yr Adroddiad

28/06/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu

Canlyniad

Setliadau gwirfoddol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202206824

Math o Adroddiad

Setliadau gwirfoddol

Corff Perthnasol

Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd lechyd Addysgu Powys

Gweld Adroddiad
Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro
Dyddiad yr Adroddiad

19/06/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202206611

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro
Dyddiad yr Adroddiad

26/06/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Setliadau gwirfoddol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202206106

Math o Adroddiad

Setliadau gwirfoddol

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Gweld Adroddiad
Budd-daliadau Eraill : Cyngor Bro Morgannwg
Dyddiad yr Adroddiad

26/06/2023

Pwnc

Budd-daliadau Eraill

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202301908

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Bro Morgannwg

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

20/06/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202300930

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

12/06/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202300910

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

27/06/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202300890

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro
Dyddiad yr Adroddiad

21/06/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202300817

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Gweld Adroddiad
Cynllunio a Rheoli Adeiladu : Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Dyddiad yr Adroddiad

09/06/2023

Pwnc

Cynllunio a Rheoli Adeiladu

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202300770

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Gweld Adroddiad
Gwasanaethau Cymdeithasol Oedolyn : Cyngor Abertawe
Dyddiad yr Adroddiad

05/06/2023

Pwnc

Gwasanaethau Cymdeithasol Oedolyn

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202300741

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Abertawe

Gweld Adroddiad
Ceisiadau. Dyraniadau. Trosglwyddo a chyfnewidiadau : Tai Calon Community Housing
Dyddiad yr Adroddiad

30/06/2023

Pwnc

Ceisiadau. Dyraniadau. Trosglwyddo a chyfnewidiadau

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202300654

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Tai Calon Community Housing

Gweld Adroddiad
Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

30/06/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202300634

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Yr Amgylchedd ac Iechyd yr Amgylchedd : Cyngor Sir Ceredigion
Dyddiad yr Adroddiad

02/06/2023

Pwnc

Yr Amgylchedd ac Iechyd yr Amgylchedd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202300621

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Sir Ceredigion

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu : Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro
Dyddiad yr Adroddiad

29/06/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202300602

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

12/06/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202300555

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

02/06/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202300526

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Datblygiadau heb ei awdurdodi - galw am gamau gorfodi a.y.y.b : Cyngor Sir Fynwy
Dyddiad yr Adroddiad

06/06/2023

Pwnc

Datblygiadau heb ei awdurdodi - galw am gamau gorfodi a.y.y.b

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202300503

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Sir Fynwy

Gweld Adroddiad
Tai : Cyngor Caerdydd
Dyddiad yr Adroddiad

30/06/2023

Pwnc

Tai

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202301393

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Caerdydd

Gweld Adroddiad
Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Dyddiad yr Adroddiad

27/06/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202301360

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Gweld Adroddiad
Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

27/06/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202301251

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Dyddiad yr Adroddiad

13/06/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202301239

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Gweld Adroddiad
Iechyd : Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

23/06/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202301226

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Cyfleusterau Cymunedol. Adloniant a hamdden : Cyngor Dinas Casnewydd
Dyddiad yr Adroddiad

29/06/2023

Pwnc

Cyfleusterau Cymunedol. Adloniant a hamdden

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202301211

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Dinas Casnewydd

Gweld Adroddiad
Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro
Dyddiad yr Adroddiad

13/06/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202301197

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Gweld Adroddiad
Yr Amgylchedd ac Iechyd yr Amgylchedd : Cyngor Caerdydd
Dyddiad yr Adroddiad

29/06/2023

Pwnc

Yr Amgylchedd ac Iechyd yr Amgylchedd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202301190

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Caerdydd

Gweld Adroddiad
Tai : Cyngor Caerdydd
Dyddiad yr Adroddiad

14/06/2023

Pwnc

Tai

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202301170

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Caerdydd

Gweld Adroddiad
Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/ gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl)
Dyddiad yr Adroddiad

21/06/2023

Pwnc

Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/ gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl)

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202301077

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cartrefi Dinas Casnewydd

Gweld Adroddiad
Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/ gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl) : Trivallis
Dyddiad yr Adroddiad

12/06/2023

Pwnc

Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/ gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl)

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202301057

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Trivallis

Gweld Adroddiad
Y dreth cyngor : Cyngor Gwynedd
Dyddiad yr Adroddiad

08/06/2023

Pwnc

Y dreth cyngor

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202301025

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Gwynedd

Gweld Adroddiad
Y dreth cyngor : Cyngor Gwynedd
Dyddiad yr Adroddiad

07/06/2023

Pwnc

Y dreth cyngor

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202301005

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Gwynedd

Gweld Adroddiad
Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/ gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl) : Cyngor Abertawe
Dyddiad yr Adroddiad

01/06/2023

Pwnc

Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/ gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl)

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202300958

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Abertawe

Gweld Adroddiad
Eraill : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

14/06/2023

Pwnc

Eraill

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202300957

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Cynllunio a Rheoli Adeiladu : Cyngor Sir Ddinbych
Dyddiad yr Adroddiad

30/06/2023

Pwnc

Cynllunio a Rheoli Adeiladu

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202302199

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Sir Ddinbych

Gweld Adroddiad
Tai : Cyngor Sir Penfro
Dyddiad yr Adroddiad

27/06/2023

Pwnc

Tai

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202301992

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Sir Penfro

Gweld Adroddiad
Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

15/06/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202301802

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

19/06/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202301770

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

28/06/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202301734

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Dyddiad yr Adroddiad

26/06/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202301725

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Gweld Adroddiad
Iechyd : Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Dyddiad yr Adroddiad

12/06/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202301711

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Gweld Adroddiad
Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Dyddiad yr Adroddiad

27/06/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202301689

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Gweld Adroddiad
Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/ gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl) : Cymdeithas Tai Linc Cymru
Dyddiad yr Adroddiad

21/06/2023

Pwnc

Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/ gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl)

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202301539

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cymdeithas Tai Linc Cymru

Gweld Adroddiad
Hybu cydraddoldeb a pharch : Cyngor Cymuned y Mwmbwls
Dyddiad yr Adroddiad

21/03/2023

Pwnc

COD - Hyrwyddo cydraddoldeb a pharch

Canlyniad

COD

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202106524/202106588

Math o Adroddiad

COD - Cyfeiriwyd at Bwyllgor Safonau

Corff Perthnasol

Cyngor Cymuned y Mwmbwls

Gweld Adroddiad
Hybu cydraddoldeb a pharch : Cyngor Tref Bae Colwyn
Dyddiad yr Adroddiad

30/03/2023

Pwnc

COD - Hyrwyddo cydraddoldeb a pharch

Canlyniad

COD

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202205087

Math o Adroddiad

COD - Rhoddwyd y gorau

Corff Perthnasol

Cyngor Tref Bae Colwyn

Gweld Adroddiad
Dyletswydd i gynnal y gyfraith : Dyletswydd i gynnal y gyfraith
Dyddiad yr Adroddiad

30/03/2023

Pwnc

COD - Dyletswydd i gynnal y gyfraith

Canlyniad

COD

Rhif Cyfeirnod yr Achos

201806120

Math o Adroddiad

COD - Rhoddwyd y gorau

Corff Perthnasol

Cyngor Tref y Barri

Gweld Adroddiad
Dyletswydd i gynnal y gyfraith : Cyngor Tref y Barri
Dyddiad yr Adroddiad

03/03/2023

Pwnc

COD - Dyletswydd i gynnal y gyfraith

Canlyniad

COD

Rhif Cyfeirnod yr Achos

201805958

Math o Adroddiad

COD - Rhoddwyd y gorau

Corff Perthnasol

Cyngor Tref y Barri

Gweld Adroddiad
Hybu cydraddoldeb a pharch : Cyngor Sir Caerfyrddin
Dyddiad yr Adroddiad

30/03/2023

Pwnc

COD - Hyrwyddo cydraddoldeb a pharch

Canlyniad

COD

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202201203

Math o Adroddiad

COD - Dim angen gweithredu

Corff Perthnasol

Cyngor Sir Caerfyrddin

Gweld Adroddiad
Hybu cydraddoldeb a pharch : Cyngor Cymuned Solfach
Dyddiad yr Adroddiad

30/03/2023

Pwnc

COD - Hyrwyddo cydraddoldeb a pharch

Canlyniad

COD

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202201039

Math o Adroddiad

COD - Dim angen gweithredu

Corff Perthnasol

Cyngor Cymuned Solfach

Gweld Adroddiad
Dyletswydd i gynnal y gyfraith : Cyngor Tref y Barri a Chyngor Bro Morgannwg
Dyddiad yr Adroddiad

30/03/2023

Pwnc

COD - Dyletswydd i gynnal y gyfraith

Canlyniad

COD

Rhif Cyfeirnod yr Achos

201806120

Math o Adroddiad

COD - Rhoddwyd y gorau

Corff Perthnasol

Cyngor Tref y Barri a Chyngor Bro Morgannwg

Gweld Adroddiad
Dyletswydd i gynnal y gyfraith : Cyngor Tref y Barri a Chyngor Bro Morgannwg
Dyddiad yr Adroddiad

30/03/2023

Pwnc

COD - Dyletswydd i gynnal y gyfraith

Canlyniad

COD

Rhif Cyfeirnod yr Achos

201805958

Math o Adroddiad

COD - Rhoddwyd y gorau

Corff Perthnasol

Cyngor Tref y Barri a Chyngor Bro Morgannwg

Gweld Adroddiad
Dyletswydd i gynnal y gyfraith : Cyngor Cymuned St Harmon
Dyddiad yr Adroddiad

31/03/2023

Pwnc

COD - Dyletswydd i gynnal y gyfraith

Canlyniad

COD

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202106161

Math o Adroddiad

COD - Cyfeiriwyd at Banel Dyfarnu

Corff Perthnasol

Cyngor Cymuned St Harmon

Gweld Adroddiad
Dyletswydd i gynnal y gyfraith : Cyngor Cymuned Abertyleri a Llanhiledd
Dyddiad yr Adroddiad

03/05/2023

Pwnc

COD - Dyletswydd i gynnal y gyfraith

Canlyniad

COD

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202105435

Math o Adroddiad

COD - Cyfeiriwyd at Bwyllgor Safonau

Corff Perthnasol

Cyngor Cymuned Abertyleri a Llanhiledd

Gweld Adroddiad
Dyletswydd i gynnal y gyfraith : Cyngor Cymuned Abertyleri a Llanhiledd
Dyddiad yr Adroddiad

03/05/2023

Pwnc

COD - Dyletswydd i gynnal y gyfraith

Canlyniad

COD

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202105443

Math o Adroddiad

COD - Cyfeiriwyd at Bwyllgor Safonau

Corff Perthnasol

Cyngor Cymuned Abertyleri a Llanhiledd

Gweld Adroddiad
Dyletswydd i gynnal y gyfraith : Cyngor Tref Abergele