Dewis eich iaith
Cau

Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Dyddiad yr Adroddiad

07/09/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Ni Chadarnhawyd

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202202020

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn heb ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Cwynodd Ms B am y gofal a’r driniaeth a gafodd ei mab, Mr C, gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (“y Bwrdd Iechyd”) yn ystod ac yn dilyn ei dderbyniad i Ysbyty Glan Clwyd ym mis Gorffennaf 2021. Ystyriodd yr ymchwiliad a oedd y Bwrdd Iechyd wedi gwahaniaethu’n anuniongyrchol yn erbyn Mr C drwy beidio ag ystyried ei gefndir ethnig, a oedd y broses o ryddhau Mr C o’r ysbyty a’r trefniadau a wnaed ar gyfer ei ryddhau, gan gynnwys cyfathrebu â Ms B fel ei ofalwr, yn rhesymol, ac a oedd y gwasanaeth dilynol gan y Tîm Triniaeth yn y Cartref/Cydlynydd Gofal yn briodol. Hefyd, ystyriodd fethiant y Bwrdd Iechyd i gynnal asesiad Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth.

Canfu’r Ombwdsmon bod y gofal a’r driniaeth a gafodd Mr C yn ystod ac yn dilyn ei dderbyniad i’r Ysbyty ym mis Gorffennaf 2021 yn briodol yn glinigol ac ni chadarnhawyd cwyn Ms B.

Yn ôl