Dewis eich iaith
Cau

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Dyddiad yr Adroddiad

23/05/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202208573

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Cwynodd Mrs A am y gofal a’r driniaeth a dderbyniodd ei thad yn yr Ysbyty yn union cyn ei farwolaeth, gan gynnwys diffyg cyfathrebu gyda’r teulu. Cwynodd hefyd fod cofnodion meddygol ei thad yn ymwneud â’r derbyniad ar goll.

Oherwydd bod y cofnodion meddygol ar goll, nid oedd yn bosibl i Mrs A a’i theulu gael atebion i bob un o’u cwestiynau. Hefyd, yn absenoldeb cofnodion meddygol perthnasol, ni allai’r Ombwdsmon ystyried digonolrwydd y gofal clinigol a ddarparwyd. Roedd hyn yn cynrychioli anghyfiawnder sylweddol i Mrs A a’i theulu.

Cysylltodd yr Ombwdsmon â’r Bwrdd Iechyd ac er mwyn datrys cwyn Mrs A, cytunwyd y byddai’n gwneud taliad gwneud iawn o £500 o fewn 20 diwrnod gwaith am y cyfle a gollwyd i roi ystyriaeth i’w chwyn ac i barhau i chwilio am y cofnodion.

Yn ôl