Dewis eich iaith
Cau

Rheoli ystadau yn yr awyr agored (gan gynnwys gwrychoedd ac ati) : Cymdeithas Tai Hafod

Dyddiad yr Adroddiad

22/03/2023

Pwnc

Rheoli ystadau yn yr awyr agored (gan gynnwys gwrychoedd ac ati)

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202207531

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cymdeithas Tai Hafod

Cwynodd Ms S fod Cymdeithas Tai Hafod wedi methu mynd i’r afael â’i phryderon a’i bod wedi methu datrys mater materion ysgarthol yn ei heiddo ac o’i gwmpas.

Daeth yr Ombwdsmon i’r casgliad bod y Gymdeithas wedi methu cyfathrebu â Ms S a’i bod wedi methu rhoi unrhyw ddiweddariadau iddi. Dywedodd fod hyn wedi achosi rhwystredigaeth i Ms S.

Yn lle ymchwiliad, ceisiodd a chafodd yr Ombwdsmon gytundeb y Gymdeithas i ymddiheuro i Ms S am y gwallau cyfathrebu, esboniad am yr oedi a gafwyd, a diweddariad ynghylch amserlenni ar gyfer dechrau’r gwaith. Cytunodd y Gymdeithas y byddai’n gweithredu’r uchod o fewn 30 diwrnod gwaith.

Yn ôl