Dewis eich iaith
Cau

Materion cynllunio arall : Cyngor Sir Ddinbych

Dyddiad yr Adroddiad

30/06/2023

Pwnc

Materion cynllunio arall

Canlyniad

Ni Chadarnhawyd

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202106611

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn heb ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Cyngor Sir Ddinbych

Ymchwiliasom i gwyn gan Mr a Mrs S ynghylch a oedd y Cyngor wedi methu â dilyn y gweithdrefnau priodol neu wedi methu â rhoi sylw i’r ystyriaethau cynllunio perthnasol wrth ystyried effaith datblygiad eu cymdogion ar eu heiddo.

Canfu’r Ombwdsmon fod y Cyngor wedi rhoi ystyriaeth ddyledus i bolisïau a gweithdrefnau perthnasol wrth ystyried cais cynllunio cymydog Mr a Mrs S. Fel y cyfryw, roedd yr Ombwdsmon yn fodlon nad oedd unrhyw ddiffygion gweinyddol yn y broses gynllunio. Ni chadarnhawyd y gwyn.

Yn ôl