Dewis eich iaith
Cau

Iechyd: Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Dyddiad yr Adroddiad

05/12/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202307064

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Cwynodd Miss F nad oedd Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe wedi ymateb i’w chŵyn a wnaeth iddo ym mis Awst 2023.

Canfu’r Ombwdsmon nad oedd y Bwrdd Iechyd wedi cyhoeddi ymateb i’r gŵyn nac wedi darparu diweddariadau rheolaidd ac ystyrlon. Dywedodd fod hyn wedi achosi rhwystredigaeth ac ansicrwydd i Miss F. Penderfynodd setlo’r gŵyn heb ymchwiliad.

Ceisiodd a chafodd yr Ombwdsmon gytundeb y Bwrdd Iechyd i ysgrifennu at Miss F gydag ymddiheuriad ac esboniad am yr oedi, gan ymddiheuro hefyd pellach am y diffyg diweddariadau rheolaidd ac ystyrlon, a chyhoeddi ei ymateb i’w chŵyn o fewn wythnos.

Yn ôl