Dewis eich iaith
Cau

Tai : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Dyddiad yr Adroddiad

02/03/2023

Pwnc

Tai

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202206840

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Cwynodd Ms X nad oedd y Bwrdd Iechyd wedi rhoi ymateb iddi i’r gŵyn a gyflwynodd iddo fwy na 6 mis yn ôl.

Penderfynodd yr Ombwdsmon fod oedi wedi bod yn ymateb y Bwrdd Iechyd i’r gŵyn, a achosodd anghyfleustra a rhwystredigaeth i Ms X ac a arweiniodd hi i gysylltu â’r Ombwdsmon. Penderfynodd setlo’r gŵyn heb ymchwiliad.

Ceisiodd a chafodd yr Ombwdsmon gytundeb y Bwrdd Iechyd i gyhoeddi ei ymateb i’r gŵyn, o fewn tri mis, ac ymddiheuro am yr oedi.

Yn ôl