Dewis eich iaith
Cau

Eraill : Cyngor Gwynedd

Dyddiad yr Adroddiad

30/06/2022

Pwnc

Eraill

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202107777

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Gwynedd

Cwynodd Mrs A am addysg ei mab, gan gynnwys y diffyg addysg a oedd yn anghyfreithlon a methiant i gydymffurfio â’r ddeddfwriaeth a’r canllawiau perthnasol.

Canfu’r asesiad nad oedd y Cyngor wedi ymchwilio’n briodol nac ymateb i bryderon Mrs A.

I ddatrys hyn, cytunodd y Cyngor i drefnu ymchwiliad i gŵyn Mrs A a cheisio rhoi sylw i’w holl bryderon yn unol â’i bolisi cwynion, gan gynnwys defnyddio ymchwilydd annibynnol, lle bo hynny’n briodol. Cytunodd y Cyngor i gwblhau’r ymchwiliad a chyflwyno ymateb o fewn 3 mis.

Yn ôl