Dewis eich iaith
Cau

Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Dyddiad yr Adroddiad

11/09/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202304064

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Cwynodd Ms A fod Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan wedi methu ymateb i’r gŵyn roedd hi wedi’i chyflwyno iddo ym mis Ionawr 2023, ac wedi methu darparu diweddariadau iddi.

Roedd yr Ombwdsmon o’r farn bod oedi wedi bod o ran darparu ymateb i gŵyn Ms A a bod y Bwrdd Iechyd wedi methu darparu diweddariadau rheolaidd neu ystyrlon i Ms A. Cysylltodd yr Ombwdsmon â’r Bwrdd Iechyd ac roedd y Bwrdd wedi cytuno i roi’r camau canlynol ar waith cyn pen 12 wythnos er mwyn datrys y gŵyn ac fel dewis arall yn lle ymchwiliad ffurfiol:

• Ymddiheuro i Ms A am yr oedi ac am fethu rhoi diweddariadau iddi, ac am fethu esbonio’r rhesymau am hyn.

• Cyhoeddi ei ymateb i’r gŵyn.

• Cynnig taliad o £75 i Ms A am ei hamser a’i thrafferth yn cyflwyno’i chwyn i swyddfa’r Ombwdsmon.

Yn ôl