Dewis eich iaith
Cau

Iechyd: Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Dyddiad yr Adroddiad

31/10/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202305252

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Cwynodd Mr S fod Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda wedi methu ymchwilio i amgylchiadau marwolaeth ei thad ym mis Chwefror 2022.

Canfu’r Ombwdsmon, er bod y Bwrdd Iechyd wedi cyhoeddi ymateb cychwynnol ym mis Hydref 2022, codwyd cwestiynau pellach yr oedd angen ymateb iddynt. Dywedodd y bu oedi sylweddol cyn cyflwyno ymateb pellach i Mr S, a’u bod wedi methu darparu diweddariadau ystyrlon. Dywedodd fod hyn wedi achosi rhwystredigaeth i Mr S.

Penderfynodd i setlo’r gŵyn heb gynnal ymchwiliad.

Gofynnodd a derbyniodd yr Ombwdsmon gytundeb y Bwrdd Iechyd i ddarparu ymddiheuriad ac esboniad am yr oedi i Mr S a chyhoeddi unrhyw ymatebion sy’n weddill o fewn 6 wythnos.

Yn ôl