Dewis eich iaith
Cau

Iechyd : Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Dyddiad yr Adroddiad

16/09/2022

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202202874

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Cwynodd Ms B fod y Bwrdd Iechyd wedi methu ag ymateb i’w phryderon am ei Phractis Meddyg Teulu.
Canfu’r Ombwdsmon bod y Bwrdd Iechyd wedi cydnabod pryderon Ms B a bod y Practis Meddyg Teulu wedi ymateb iddi’n uniongyrchol. Fodd bynnag, ni esboniodd y Bwrdd Iechyd i Ms B pam nad oedd wedi ymchwilio i’w phryderon am y Practis Meddyg Teulu ei hun.
Felly, cytunodd y Bwrdd Iechyd i gwblhau’r camau canlynol erbyn 17 Hydref 2022:
a) Ymddiheuro am fethu ag ymateb i Ms B.
b) Darparu esboniad i Ms B ynghylch pam na wnaeth/pam na fyddai yn ymchwilio i’w phryderon am ei Phractis Meddyg Teulu.

Yn ôl