Dewis eich iaith
Cau

Hyrwyddo cydraddoldeb a pharch: Cyngor Tref Bwcle

Dyddiad yr Adroddiad

29/09/2023

Pwnc

COD - Hyrwyddo cydraddoldeb a pharch

Canlyniad

COD

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202105656

Math o Adroddiad

COD - Cyfeiriwyd at Bwyllgor Safonau

Corff Perthnasol

Cyngor Tref Bwcle

Derbyniodd yr Ombwdsmon gŵyn gan Gyn Glerc Cyngor Tref Bwcle (“y Cyngor Tref”) fod Aelod (“yr Aelod”) o’r Cyngor wedi torri’r Cod Ymddygiad. Honnwyd bod yr Aelod wedi galw am ymddiswyddiad y Cyn Glerc mewn cyfarfod o’r Cyngor a fynychwyd gan Gynghorwyr, staff ac aelodau’r cyhoedd.

Cyfeiriwyd yr adroddiad ar yr ymchwiliad at Ddirprwy Swyddog Monitro Cyngor Sir y Fflint i’w ystyried gan Bwyllgor Safonau’r Cyngor. Bydd y crynodeb hwn yn cael ei ddiweddaru yn dilyn penderfyniad y Pwyllgor Safonau.

Yn ôl