Dewis eich iaith
Cau

Sŵn a materion niwsans arall : Cyngor Abertawe

Dyddiad yr Adroddiad

28/11/2022

Pwnc

Sŵn a materion niwsans arall

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202203818

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Abertawe

Cwynodd Mr S er iddo fynegi pryderon wrth Gyngor Abertawe ynglŷn â gwneud ei eiddo’n wrthsain a gwrthdan, nad oedd y Cyngor wedi cyflawni’r gwaith a addawyd o fewn yr amserlen a nodwyd.

Penderfynodd yr Ombwdsmon fod y Cyngor wedi rhoi amserlen i Mr S na allai gadw ati ac nad oedd wedi’i ddiweddaru o gwbl. Dywedodd fod hyn wedi arwain at fethiant yn y cyfathrebu rhyngddynt a rhwystredigaeth i Mr S.

Yn hytrach nag ymchwilio, gofynnodd a chafodd yr Ombwdsmon gytundeb y Cyngor i ymddiheuro i Mr S ac i roi diweddariad llawn iddo ar yr amserlenni arfaethedig, o fewn 30 diwrnod gwaith.

Yn ôl