Dewis eich iaith
Cau

Ymdrin â chwynion: Llywodraeth Cymru

Dyddiad yr Adroddiad

01/12/2023

Pwnc

Ymdrin â chwynion

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202306274

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Llywodraeth Cymru

Cwynodd Mr A nad oedd Llywodraeth Cymru wedi cydnabod nac ymateb i’w gŵyn am beidio â chydnabod nac ymateb i’w ohebiaeth flaenorol.

Penderfynodd yr Ombwdsmon fod penderfyniad Llywodraeth Cymru i beidio â chydnabod nac ymateb i unrhyw ohebiaeth gan Mr A ar bwnc penodol yn afresymol. Penderfynodd setlo’r gŵyn heb ymchwiliad.

Ceisiodd a chafodd yr Ombwdsmon gytundeb Llywodraeth Cymru i ymddiheuro i Mr A, ymateb i’r gŵyn, cydnabod gohebiaeth yn y dyfodol, darparu sail resymegol dros unrhyw benderfyniad i beidio ag ymateb a rhoi gwybod i Mr A sut y bydd unrhyw benderfyniadau i gyfyngu ar ohebiaeth yn cael eu hadolygu. Cytunodd Llywodraeth Cymru i roi’r cam ar waith cyn pen 10 diwrnod gwaith.

Yn ôl