Dewis eich iaith
Cau

Ceisiadau. Dyraniadau. Trosglwyddo a chyfnewidiadau : Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

Dyddiad yr Adroddiad

03/02/2023

Pwnc

Ceisiadau. Dyraniadau. Trosglwyddo a chyfnewidiadau

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202205414

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

Cwynodd Mrs S fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf wedi methu â’i chefnogi hi, a bod anghenion tai ei gŵr wedi golygu bod ei gŵr wedi gorfod chwilio am lety yn ei gerbyd.

Daeth yr Ombwdsmon i’r casgliad bod y Cyngor wedi methu â gweithredu yn unol â’i drefn gwyno statudol a’i fod wedi methu â darparu ei drefn iddi. Dywedodd fod hyn wedi achosi rhwystredigaeth i Mrs S.

Yn lle ymchwiliad, ceisiodd a derbyniodd yr Ombwdsmon gytundeb y Cyngor i ymddiheuro i Mrs S am beidio â rhoi digon o wybodaeth iddi am ei drefn gwyno, cyhoeddi ymateb cam 2, ac atgoffa ei dîm tai o’r drefn gwyno. Cytunwyd y byddai’r Cyngor yn gweithredu hyn o fewn 30 diwrnod gwaith.

Yn ôl