Dewis eich iaith
Cau

Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Dyddiad yr Adroddiad

02/08/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202302795

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Cwynodd Mr T fod Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro wedi methu cyhoeddi ymateb ysgrifenedig yn egluro’i ganfyddiadau a’i gasgliadau i’r pryderon a gododd am y gofal a’r driniaeth a roddwyd i’w diweddar dad.

Canfu’r Ombwdsmon fod y Bwrdd Iechyd wedi cwrdd â Mr T ar ddau achlysur i drafod yr ymchwiliadau ond nad oedd wedi dilyn hynny’n ysgrifenedig. Dywedodd fod hyn wedi achosi rhwystredigaeth ac anghyfleustra ychwanegol i Mr T.

Penderfynodd yr Ombwdsmon setlo’r gŵyn heb ymchwiliad a cheisiodd a chafodd gytundeb y Bwrdd Iechyd i ymddiheuro am beidio â rhoi ymateb ysgrifenedig ac i gyhoeddi ei ymateb o fewn 30 diwrnod gwaith.

Yn ôl