Dewis eich iaith
Cau

Ffyrdd a Thrafnidiaeth : Cyngor Sir Ceredigion

Dyddiad yr Adroddiad

14/04/2023

Pwnc

Ffyrdd a Thrafnidiaeth

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202208201

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Sir Ceredigion

Cwynodd Mr H fod Cyngor Sir Ceredigion wedi methu ag ymateb i gŵyn a godwyd ganddo ynglŷn â’i Adran Briffyrdd ym mis Tachwedd 2022.

Daeth yr Ombwdsmon i’r casgliad fod y Cyngor wedi cyflwyno ymateb Cam 1 a 2 ac yn sgil hynny cododd Mr H bryderon ychwanegol ym mis Ionawr 2023. Mae’r Cyngor wedi methu ag ymateb i’r pryderon ychwanegol.

Penderfynodd yr Ombwdsmon setlo’r gŵyn heb ymchwiliad a chytunodd y Cyngor â chais yr Ombwdsmon i ymddiheuro i Mr H a thrafod y pryderon oedd yn weddill o fewn pythefnos. Bydd y Cyngor wedyn yn rhoi sylw ffurfiol i’r pryderon hynny yn ysgrifenedig.

Yn ôl