Dewis eich iaith
Cau

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Dyddiad yr Adroddiad

26/06/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202301725

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Cwynodd Mrs A am y gofal a’r driniaeth a gafodd ei gŵr. Yn benodol, roedd hi’n anniogel ei ryddhau o’r ysbyty ac nid oedd modd esbonio’r cyfeiriad mewn cofnodion meddygol at ofal lliniarol.
Canfu’r Ombwdsmon fod ymateb y Bwrdd Iechyd i’r gŵyn wedi’i oedi ac nad oedd yn ddigonol. Gan ei bod o’r farn bod hyn wedi achosi anghyfiawnder i Mrs A, cytunodd y Bwrdd Iechyd i gynnig taliad amser a thrafferth. Hefyd, cytunodd i ailystyried y gŵyn a darparu ymateb i Mrs A o fewn 6 wythnos.

Yn ôl