Dewis eich iaith
Cau

Iechyd: Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Dyddiad yr Adroddiad

03/11/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202305415

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Cwynodd Ms W fod y Feddygfa wedi methu ymateb i’w chŵyn am leihau ei meddyginiaeth.

Canfu’r Ombwdsmon bod y Feddygfa wedi methu cofnodi pryderon Ms W fel cwyn. Dywedodd fod hyn wedi achosi rhwystredigaeth ac ansicrwydd i Ms W. Penderfynodd setlo’r gŵyn heb ymchwiliad.

Ceisiodd a derbyniodd yr Ombwdsmon gytundeb y Feddygfa i ysgrifennu at Ms W i ymddiheuro ac i roi eglurhad am y diofalwch, i adolygu ei phrosesau i atal hyn rhag digwydd eto a chyhoeddi ymateb i’r gŵyn o fewn 1 wythnos.

Yn ôl