Dewis eich iaith
Cau

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Dyddiad yr Adroddiad

24/08/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202303590

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Cwynodd Mr M fod Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg wedi methu ag ymateb i gŵyn a gyflwynodd ynghylch rhyddhau’n gynnar heb ôl-ofal digonol.

Canfu’r Ombwdsmon fod y Bwrdd Iechyd wedi trin y gŵyn fel datrysiad cynnar yn hytrach na chŵyn ffurfiol. Roedd hyn wedi achosi rhwystredigaeth ychwanegol i Mr M.

Penderfynodd yr Ombwdsmon setlo’r mater heb ymchwiliad. Ceisiodd a chafodd yr Ombwdsmon gytundeb y Bwrdd Iechyd i gofnodi’r pryderon fel cŵyn ffurfiol ac i gyhoeddi llythyr cydnabod o fewn 5 diwrnod gwaith.

Yn ôl