Dewis eich iaith
Cau

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu : Meddygfa Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Dyddiad yr Adroddiad

23/03/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202208251

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Meddygfa Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Cwynodd Mrs D am y gofal a’r driniaeth a gafodd gan Bractis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (“y Practis”) ar ôl genedigaeth ei mab. Cwynodd Mrs D nad oedd wedi cael ymateb i’w chŵyn gan y Practis.

Dywedodd y Practis ei fod wedi ymateb i Mrs D ar 12 Medi 2022. Ni dderbyniodd Mrs D yr ymateb. Cytunodd y Practis i ail-anfon ei ymateb i gŵyn Mrs D o fewn 4 wythnos. Roedd yr Ombwdsmon o’r farn bod y camau y cytunwyd arnynt wedi datrys cwyn Mrs D.

Yn ôl