Dewis eich iaith
Cau

Hyrwyddo cydraddoldeb a pharch: Cyngor Sir Powys/Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Dyddiad yr Adroddiad

20/11/2023

Pwnc

COD - Hyrwyddo cydraddoldeb a pharch

Canlyniad

COD

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202201455/20220249

Math o Adroddiad

COD - Cyfeiriwyd at Bwyllgor Safonau

Corff Perthnasol

Cyngor Sir Powys/Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Derbyniodd yr Ombwdsmon gŵyn bod Aelod (“yr Aelod”) o Gyngor Sir Powys (“y Cyngor”) wedi torri’r Cod Ymddygiad.

Mae’r adroddiad ar yr ymchwiliad hwn felly wedi’i gyfeirio at Swyddog Monitro Cyngor Sir Powys, i’w ystyried gan Bwyllgor Safonau’r Cyngor ac at Swyddog Monitro Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, i’w ystyried gan Bwyllgor Safonau’r Awdurdod. Bydd y crynodeb hwn yn cael ei ddiweddaru yn dilyn penderfyniad y Pwyllgor Safonau.

Yn ôl