Dewis eich iaith
Cau

Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Dyddiad yr Adroddiad

09/03/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202207786

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Cwynodd Ms L, er iddi godi pryderon gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda am ei hŵyr, nad oedd wedi cael ymateb eto.

Daeth yr Ombwdsmon i’r casgliad nad oedd y Bwrdd Iechyd wedi gweithredu’n unol â’i drefn gwyno statudol, a methodd hefyd i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i Ms L yn ystod ei hymchwiliad. Dywedodd fod hyn wedi achosi rhwystredigaeth i Ms L.

Yn lle ymchwiliad, ceisiodd a chafodd yr Ombwdsmon gytundeb y Bwrdd Iechyd i ymddiheuro i Ms L am yr oedi a rhoi ymateb iddi o fewn 4 wythnos.

Yn ôl