Dewis eich iaith
Cau

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu : Meddygfa Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda University

Dyddiad yr Adroddiad

27/10/2022

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202204405

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Meddygfa Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda University

Cwynodd Miss X, er iddi godi pryderon gyda’i Meddygfa Meddygon Teulu ym mis Tachwedd 2021, nad oedd wedi gweithredu arno nac wedi ymateb yn ffurfiol i’w chŵyn.

Cysylltodd yr Ombwdsmon â Meddygfa’r Meddygon Teulu, a chytunodd i ymddiheuro am beidio â gweithredu ar y pryderon a godwyd yn brydlon a chyflwyno ymateb ysgrifenedig ffurfiol o fewn 30 diwrnod gwaith i benderfyniad yr Ombwdsmon.

Roedd yr Ombwdsmon yn derbyn bod hyn yn ddatrysiad digonol i gŵyn Miss X.

Yn ôl