Dewis eich iaith
Cau

Tai : Pobl

Dyddiad yr Adroddiad

06/02/2023

Pwnc

Tai

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202206812

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Pobl

Cwynodd Miss F fod Pobl wedi methu â darparu ymateb i’w chwyn am gawod trydan wedi’i ffitio’n anghywir.

Penderfynodd yr Ombwdsmon fod Pobl wedi methu â chyhoeddi ymateb i gŵyn na darparu diweddariadau rheolaidd ac ystyrlon i Miss F. Dywedodd fod hyn wedi achosi rhwystredigaeth ac ansicrwydd i Miss F. Penderfynodd setlo’r gŵyn heb ymchwiliad.

Ceisiodd a chafodd yr Ombwdsmon gytundeb Pobl i ymddiheuro i Miss F, rhoi esboniad am y methiant a chyhoeddi ymateb i’r gŵyn o fewn 4 wythnos.

Yn ôl