Dewis eich iaith
Cau

Eraill amrywiol: Cyngor Caerdydd

Dyddiad yr Adroddiad

21/11/2023

Pwnc

Eraill amrywiol

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202306293

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Caerdydd

Cwynodd Mr L nad oedd Cyngor Caerdydd wedi rhoi siec iawndal iddo er iddo ei hysbysu ym mis Awst y byddai’n cael ei anfon ato.

Canfu’r Ombwdsmon y bu oedi sylweddol o ran rhoi siec i Mr L, a’i fod wedi methu diweddaru Mr L. Dywedodd fod hyn wedi achosi rhwystredigaeth i Mr L. Penderfynodd setlo’r gŵyn heb ymchwiliad.

Ceisiodd a derbyniodd yr Ombwdsmon gytundeb y Cyngor i ymddiheuro i Mr L am yr oedi ac i roi siec o fewn pythefnos.

Yn ôl