Dewis eich iaith
Cau

Tai : Cyngor Sir Ynys Môn

Dyddiad yr Adroddiad

05/09/2023

Pwnc

Tai

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202302701

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Sir Ynys Môn

Cwynodd Mr A fod y Cyngor wedi methu rhoi sylw priodol i’w gŵyn ynglŷn â cherbydau yn defnyddio llwybr troed oedd yn pasio’r tŷ i fynd i eiddo ei gymydog.

Canfu’r Ombwdsmon nad oedd y Cyngor wedi rhoi sylw priodol na rhesymol i gŵyn Mr A. Dywedodd fod hyn yn cyfateb i gamweinyddu ac yn anghyfiawnder i Mr A.

Er mwyn datrys cwyn Mr A, cytunodd y Cyngor i ymddiheuro i Mr A ac i roi sylw priodol i’w gŵyn. Cytunodd i wneud hyn cyn pen 2 fis.

Yn ôl