Dewis eich iaith
Cau

Iechyd: Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Dyddiad yr Adroddiad

13/11/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202305121

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Cwynodd Mr X fod Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda wedi methu ymateb i’r cwestiynau ychwanegol a gyflwynodd iddo ym mis Mai 2023.
Penderfynodd yr Ombwdsmon fod oedi wedi bod ar ran y Bwrdd Iechyd cyn ymateb a dywedodd fod hyn wedi achosi rhwystredigaeth ac ansicrwydd i Mr X. Penderfynodd setlo’r gŵyn heb ymchwiliad.
Ceisiodd a chafodd yr Ombwdsmon gytundeb y Bwrdd Iechyd i gyhoeddi ei ymateb pellach o fewn pythefnos, a ddylai hefyd gynnwys ymddiheuriad am yr amser ychwanegol roedd wedi’i gymryd.

Yn ôl