Dewis eich iaith
Cau

Gwasanaethau Cymdeithasol Plant: Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

Dyddiad yr Adroddiad

14/12/2023

Pwnc

Gwasanaethau Cymdeithasol Plant

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202306365

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

Cwynodd Mr P nad oedd Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf wedi ymateb i’r gŵyn a wnaeth iddynt am y Gwasanaethau Cymdeithasol ym mis Medi 2023.

Canfu’r Ombwdsmon fod y gŵyn wedi cael ei chydnabod ond nad oedd y Cyngor wedi cysylltu â Mr P am 3 mis. Dywedodd fod hyn wedi achosi ansicrwydd a rhwystredigaeth i Mr P. Penderfynodd setlo’r gŵyn heb ymchwiliad.

Ceisiodd a chafodd yr Ombwdsmon gytundeb y Cyngor i ymddiheuro am yr oedi, cynnig talu iawndal o £50 a chyhoeddi ymateb i’r gŵyn o fewn 4 wythnos.

Yn ôl