Dewis eich iaith
Cau

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Dyddiad yr Adroddiad

31/03/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Ni Chadarnhawyd

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202107586

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn heb ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Cwynodd Ms Z am y gofal a’r driniaeth a gafodd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro rhwng 1 Gorffennaf a 5 Gorffennaf 2021. Dywedodd Ms Z fod y Bwrdd Iechyd wedi methu cynnal ei llawdriniaeth apendectomi o fewn amserlen briodol. Ar ôl y llawdriniaeth, dywedodd Ms H nad oedd yn cael ei monitro’n briodol ac na chymerwyd camau prydlon i fynd i’r afael â’i thymheredd uwch a chanlyniadau ei phrofion gwaed. Yn olaf, dywedodd Ms Z nad oedd wedi cael digon o wybodaeth am gael ei rhyddhau a threfniadau dilynol.

Canfu’r Ombwdsmon fod Ms Z wedi cael ei llawdriniaeth apendectomi o fewn amserlen briodol yn seiliedig ar ei hamgylchiadau clinigol. Yn dilyn ei llawdriniaeth, cafodd Ms Z ei monitro, a chymerwyd camau priodol yng nghyswllt ei chanlyniadau gwaed a phryd y gwnaeth ei thymheredd godi. Gwelwyd hefyd bod cynlluniau rhyddhau priodol ar waith. Felly ni chafodd cwyn Ms Z ei chadarnhau.

Yn ôl