Dewis eich iaith
Cau

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Eraill: Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Dyddiad yr Adroddiad

21/11/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Eraill

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202304862

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Cwynodd Mrs A fod Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg (“y Bwrdd Iechyd”) wedi methu datrys ei phryderon hirdymor am ofal a thriniaeth ei mam tra oedd yn byw mewn Cartref Gofal.

Canfu’r Ombwdsmon fod y Bwrdd Iechyd wedi methu rhoi gwybod i Mrs A na allai ymchwilio i’w phryderon am y cartref gofal. Yn hytrach, dywedodd wrthi fod ei chŵyn yn rhy hwyr. Dywedodd yr Ombwdsmon fod hyn wedi achosi oedi i Mrs A. Penderfynodd setlo’r gŵyn heb ymchwiliad.

Ceisiodd a chafodd yr Ombwdsmon gytundeb y Bwrdd Iechyd i ymddiheuro i Mrs A, o fewn 10 diwrnod gwaith.

Yn ôl