Dewis eich iaith
Cau

Triniaeth glinigol y tu allan i'r ysbyty; Fferyllfa : Fferyllfa yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Dyddiad yr Adroddiad

08/09/2023

Pwnc

Triniaeth glinigol y tu allan i'r ysbyty; Fferyllfa

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202301034

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Fferyllfa yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Cwynodd Ms B wrth yr Ombwdsmon nad oedd hi wedi cael ymateb gan Fferyllfa yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe (“y Fferyllfa”) i gŵyn a wnaeth i’r Fferyllfa dan sylw ynghylch ei gwasanaeth presgripsiynau a danfon i’r cartref.

Canfu’r Ombwdsmon nad oedd Mrs B wedi cael ymateb ffurfiol gan y Fferyllfa.

Cysylltodd yr Ombwdsmon â’r Fferyllfa ac er mwyn datrys cwyn Ms B roedd y Fferyllfa wedi cytuno i ymddiheuro i Ms B am fethu â phrosesu ei chwyn, i ymchwilio i’w chwyn ac i ymateb iddi yn ysgrifenedig cyn pen 20 diwrnod gwaith.

Yn ôl