Dewis eich iaith
Cau

Tai : Cyngor Caerdydd

Dyddiad yr Adroddiad

14/06/2023

Pwnc

Tai

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202301170

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Caerdydd

Cwynodd Miss C fod Cyngor Caerdydd wedi methu darparu ymateb i’w phryderon am atgyweirio tai.

Canfu’r Ombwdsmon nad oedd y Cyngor wedi cofnodi pryderon Miss C fel cwyn. Dywedodd fod hyn wedi achosi rhwystredigaeth ac ansicrwydd i Miss C. Penderfynodd setlo’r gŵyn heb ymchwiliad.

Ceisiodd a chafodd yr Ombwdsmon gytundeb y Cyngor i roi ymddiheuriad ac esboniad i Miss C am fethu cofnodi ei chŵyn, i gynnig iawndal o £75 iddi ac i gyhoeddi ymateb i gŵyn o fewn 4 wythnos.

Yn ôl