Dewis eich iaith
Cau

Yr Amgylchedd ac Iechyd yr Amgylchedd : Cyngor Sir Ynys Môn

Dyddiad yr Adroddiad

13/05/2023

Pwnc

Yr Amgylchedd ac Iechyd yr Amgylchedd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202208314

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Sir Ynys Môn

Cwynodd Mr E am y modd yr oedd Cyngor Sir Ynys Môn wedi delio a’i gŵyn.

Penderfynodd yr Ombwdsmon nad oedd y Cyngor wedi hysbysu Mr E eu bod wedi cwblhau eu proses cwynion ac nad oeddent wedi mynd i’r afael â’r holl elfennau yn ei gŵyn. Dywedodd bod hyn wedi achosi rhwystredigaeth ac ansicrwydd i Mr E. Penderfynodd i setlo’r gŵyn heb ymchwiliad.

Gofynnodd yr Ombwdsmon a chafodd gytundeb y Cyngor i ymddiheuro i Mr E, darparu esboniad o’r methiant, cynnig i dalu taliad gwneud iawn o £50 a chyflwyno ymateb Cam 2 i’r gŵyn sy’n mynd i’r afael â phryderon Mr E nad oeddent wedi’u datrys, erbyn 12 Mehefin 2023.

Yn ôl