Dewis eich iaith
Cau

Tai : Cyngor Abertawe

Dyddiad yr Adroddiad

22/05/2023

Pwnc

Tai

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202300784

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Abertawe

Cwynodd Mrs D bod Cyngor Abertawe wedi methu cyflawni’r atgyweiriadau angenrheidiol yn dilyn difrod a achoswyd i gawod ei hystafell ymolchi.

Canfu’r Ombwdsmon, er bod Mrs D wedi gwneud cwyn Cam 2, roedd y Cyngor wedi cau’r gŵyn yn gynnar heb gadarnhau bod Mrs D yn hapus yn dilyn y gwaith a gwblhawyd. Dywedodd fod hyn wedi achosi rhwystredigaeth i Mrs D. Penderfynodd i setlo’r gŵyn heb ymchwiliad.

Gofynnodd yr Ombwdsmon a chafodd gytundeb y Cyngor i ymddiheuro i Mrs D, darparu esboniad am gau ei chwyn yn gynnar, a chyhoeddi ymateb i’r gŵyn o fewn 2 wythnos.

Yn ôl