Dewis eich iaith
Cau

Cynllunio a Rheoli Adeiladu : Cyngor Caerdydd

Dyddiad yr Adroddiad

01/11/2022

Pwnc

Cynllunio a Rheoli Adeiladu

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202204134

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Caerdydd

Cwynodd Ms X am nad oedd y Cyngor wedi ymateb yn llawn i’r pryderon a fynegwyd ganddi ym Mehefin 2022 ynglŷn ag ymgynghoriad cyhoeddus ar drosglwyddo tir.

Roedd yr Ombwdsmon yn bryderus am nad oedd Ms X byth wedi cael ymateb llawn i’r pryderon a godwyd ganddi a gofynnodd iddo ysgrifennu at Ms X i ymddiheuro am yr oedi cyn ymateb, ac i gyhoeddi ymateb ysgrifenedig llawn o fewn 30 diwrnod gwaith. Roedd yr Ombwdsmon o’r farn bod hwn yn ddatrysiad priodol i gŵyn Ms X a phenderfynwyd peidio â chynnal ymchwiliad.

Yn ôl