Dewis eich iaith
Cau

Iechyd : Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Dyddiad yr Adroddiad

02/03/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202207074

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Cwynodd Miss S am y ffordd y deliodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe â’i chŵyn am yr oedi cyn rhoi triniaeth iddi.

Er bod y Bwrdd Iechyd wedi bod yn darparu diweddariadau rheolaidd ac ystyrlon i Miss S, penderfynodd yr Ombwdsmon nad oedd wedi cyhoeddi ei ymateb i’r gŵyn. Dywedodd fod hyn wedi achosi rhwystredigaeth ac ansicrwydd i Ms S. Penderfynodd setlo’r gŵyn heb ymchwiliad.

Ceisiodd a chafodd yr Ombwdsmon gytundeb y Bwrdd Iechyd i ymddiheuro am yr oedi parhaus, cynnig iawndal o £250 iddi a chyhoeddi ymateb i’r gŵyn o fewn 6 wythnos.

Yn ôl