Dewis eich iaith
Cau

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Dyddiad yr Adroddiad

07/09/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Ni Chadarnhawyd

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202203156

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn heb ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Cwynodd Mrs A am y gofal a’r driniaeth a gafodd ei merch, Miss B, gan Wasanaeth Iechyd Meddwl Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan (“y Bwrdd Iechyd”). Yn yr ymchwiliad, ystyriwyd a oedd y gofal a gafodd Miss B rhwng mis Gorffennaf 2020 a mis Medi 2021 (yn y gymuned ac fel claf mewnol) at ei gilydd, yn briodol, a ystyriwyd awtistiaeth Miss B, ac a wnaed addasiadau ar gyfer hyn o ran y ffordd roedd pobl yn gweithio/yn cyfathrebu â hi ac a oedd rhyddhau Miss B o’r ysbyty ym mis Medi 2021 heb wneud trefniadau ar gyfer llety, yn briodol.

Canfu’r Ombwdsmon bod y gofal a’r driniaeth a gafodd Miss B rhwng mis Gorffennaf 2020 a mis Medi 2021 yn briodol yn glinigol. Ni wnaeth yr Ombwdsmon gadarnhau’r gŵyn.

Yn ôl