Dewis eich iaith
Cau

Iechyd: Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Dyddiad yr Adroddiad

02/10/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202304694

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Cwynodd Dr L, er iddo godi pryderon gyda’r Bwrdd Iechyd ym mis Medi 2022, nid oedd wedi cyhoeddi eu hymateb i’w gŵyn.

Canfu’r Ombwdsmon bod y Bwrdd Iechyd wedi methu dilyn eu gweithdrefn gwyno statudol ei hun ac y bu oedi sylweddol cyn cyhoeddi ymateb i’r gŵyn. Dywedodd fod hyn wedi achosi rhwystredigaeth i Dr L. Penderfynodd setlo’r gŵyn heb gynnal ymchwiliad.

Gofynnodd a derbyniodd yr Ombwdsmon gytundeb y Bwrdd Iechyd i ddarparu ymddiheuriad i Dr L am yr oedi, ymateb i’r gŵyn, taliad ex-gratia o £250 i gydnabod yr oedi a brofwyd. Cytunodd i gwblhau’r camau gweithredu hyn o fewn 6 wythnos.

Yn ôl