Dewis eich iaith
Cau

Tai : Cymdeithas Tai Wales & West

Dyddiad yr Adroddiad

11/05/2023

Pwnc

Tai

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202300091

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cymdeithas Tai Wales & West

Cwynodd Mrs D bod Cymdeithas Tai Wales & West wedi methu darparu ymateb i’r chwyn Cam 2 a gyflwynodd ym mis Chwefror 2023.

Penderfynodd yr Ombwdsmon, er bod y Gymdeithas Tai wedi darparu gwybodaeth reolaidd ac ystyrlon ar y sefyllfa ddiweddaraf, nid oedd wedi cyhoeddi ymateb i gŵyn Cam 2. Dywedodd bod hyn wedi achosi rhwystredigaeth i Mrs D. Penderfynodd i setlo’r gŵyn heb ymchwiliad.

Gofynnodd yr Ombwdsmon a chafodd gytundeb y Gymdeithas Tai i ymddiheuro i Mrs D, darparu esboniad am yr oedi a chyhoeddi ymateb i’r gŵyn erbyn 9 Mehefin 2023.

Yn ôl