Dewis eich iaith
Cau

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Dyddiad yr Adroddiad

10/03/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202207522

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Cwynodd Mr K nad oedd Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda wedi rhoi ymateb iddo i’r gŵyn a wnaeth ym mis Medi 2022.

Penderfynodd yr Ombwdsmon nad oedd y Bwrdd Iechyd wedi rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i Mr K am gynnydd y gŵyn mor aml ag y dylai a bod hyn wedi achosi anhwylustod a rhwystredigaeth iddo.

Penderfynodd yr Ombwdsmon setlo’r gŵyn heb ymchwiliad a cheisiodd a chafodd gytundeb y Bwrdd Iechyd i ymddiheuro i Mr K o fewn 7 diwrnod gwaith a chyhoeddi ei ymateb o fewn 4 wythnos.

Yn ôl