Dewis eich iaith
Cau

Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Dyddiad yr Adroddiad

08/08/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202302710

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Cwynodd Ms X fod Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan wedi methu ymateb i gŵyn a gyflwynwyd ym mis Awst 2022.

Canfu’r Ombwdsmon fod oedi sylweddol cyn i’r Bwrdd Iechyd gwblhau ei ymchwiliad. Roedd hyn wedi achosi rhwystredigaeth ac ansicrwydd ychwanegol i Ms X.

Penderfynodd yr Ombwdsmon setlo’r gŵyn heb ymchwiliad. Ceisiodd a chafodd gytundeb y Bwrdd Iechyd i gyhoeddi ei ymateb i’r gŵyn erbyn 31 Awst 2023.

Yn ôl