Dewis eich iaith
Cau

Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Dyddiad yr Adroddiad

02/02/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202206603

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Cwynodd Ms S, er iddi fynegi pryderon am ei merch ym mis Mehefin 2022, nad oedd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr wedi rhoi ymateb i’w chwyn iddi.

Daeth yr Ombwdsmon i’r casgliad bod y Bwrdd Iechyd wedi methu â rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i Ms S a’i fod wedi methu â chydymffurfio â’i drefn gwyno statudol.

Yn lle ymchwiliad, ceisiodd a chafodd yr Ombwdsmon gytundeb y Bwrdd Iechyd i ymddiheuro am yr oedi a darparu ymateb ffurfiol i Ms S o fewn 30 diwrnod gwaith.

Yn ôl