Dewis eich iaith
Cau

Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Dyddiad yr Adroddiad

26/08/2022

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202201986

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Cwynodd Mr A am y gofal a ddarparwyd i’w ddiweddar wraig yn Ysbyty Maelor Wrecsam ychydig cyn ei marwolaeth drist ym mis Mai 2021. Er bod Mr A wedi cael ymateb ffurfiol i gŵyn gan y Bwrdd Iechyd mewn perthynas â’i bryderon ynghylch gofal ei ddiweddar wraig, dywedodd wrth swyddfa’r Ombwdsmon fod ganddo gwestiynau ychwanegol nad oedd wedi’u hateb yr oedd am i’r Bwrdd Iechyd ymateb iddynt ynghylch y gofal a gafodd Mrs A.

Er mwyn datrys cwyn Mr A, cytunodd y Bwrdd Iechyd i ymateb i’w gwestiynau ychwanegol ynghylch gofal ei ddiweddar wraig o fewn 3 mis.

Yn ôl