Dewis eich iaith
Cau

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Dyddiad yr Adroddiad

07/08/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Ni Chadarnhawyd

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202200506

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn heb ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Cwynodd Mrs F am y driniaeth a’r gofal a gafodd ei diweddar dad, Mr J, gan y Bwrdd Iechyd ar ôl iddo gael ei dderbyn i’r ysbyty ym mis Mawrth 2021. Yn benodol, dywedodd Mrs F fod y Bwrdd Iechyd wedi rhyddhau Mr J yn amhriodol i’w gartref ar 7 Mai 2021 pan oedd ganddo symptomau dryswch, brech goch a gwendid ar ochr dde ei wyneb.

Canfu’r Ombwdsmon fod gofal Mr J yn yr ysbyty yn briodol. Er bod dryswch a brech wedi’u nodi yn ei gofnodion clinigol, nid oedd sôn am wendid yn ei wyneb; roedd ei gyflwr yn sefydlog ac nid oedd unrhyw reswm pam na ddylai fod wedi cael ei ryddhau. Ni wnaeth yr Ombwdsmon gadarnhau’r gŵyn.

Yn ôl